Kommuneøkonomien har de to siste årene ikke vært bedre siden forrige årtusen. Likevel har det aldri blitt krevd inn mer eiendomsskatt. Fremskrittspartiet går til valg på å forby eiendomsskatten.

KOSTRA-tallene fra SSB viser at 2016 var det beste året for kommuneøkonomien i landet siden forrige årtusen, og 2017 lå rett bak. I regjering har Frp styrket kommuneøkonomien, samtidig som regjeringen satset på viktig infrastruktur som vei og bane, og styrket viktige velferdstjenester som skole og eldreomsorg.

Det viser at det faktisk er mulig å både satse på viktige tjenester for innbyggere, ha en positiv bunnlinje, samtidig som man kutter i skatter for folk flest.

Fremskrittspartiet mener eiendomsskatt er en urettferdig og usosial skatt, som straffer alle uavhengig av inntekt og formue. Det gjør at det er de svakeste, som sliter med å få endene til å møtes fra før, som virkelig merker når eiendomsskatten kommer i postkassen.

Eiendomsskatt er som dop for kommunene, og kommunene gjør seg selv avhengig av den. Når eiendomsskatten først er innført er det vanskeligere å fjerne den, enn om man bare lar være å innføre den. Det er ingen ende på gode formål man kan bruke penger på, men det er noen som blir sittende med regningen. Det er barnefamilier, eldre og bedrifter.

Frp vil forby kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fordi hjemmet ikke skal være et skatteobjekt. Det er usosialt at kommunene skal kreve inn husleie på boliger og eiendom folk selv eier.

Eiendomsskatten er også med på å gjøre kommunen mindre attraktiv for nye innbyggere, og straffer spesielt de som sitter nederst ved bordet og sliter med å få endene til og møtes i hverdagen. Dette er nok et eksempel på Arbeiderpartiets usosiale politikk med økte skatter og avgifter. Med Arbeiderpartiets politikk vil enda flere grue seg til å åpne regningene i postkassen.

Det er bare ett argument for eiendomsskatt, det er mer penger til Arbeiderpartiets styre og stell. Det er samtidig mange argumenter mot. Fremfor å alltid kreve mer penger fra vanlige folk, så mener Frp at kommunene bør kutte i utgiftene.

Nå som kommunene er styrket økonomisk, kan man i dag både satse på gode velferdstjenester, og i tillegg redusere eller droppe eiendomsskatten.