Ingenting å flagge for, men det kom på ingen måte som et sjokk. For det siste året har det stadig tilbakevendende mantraet vært «å ta vare på det vi har istedenfor å bygge mye nytt». Dette ble satt grundig på repeat under presentasjonen av NTP denne fredagen.

Helt fra uka etter Jernbanedirektoratet sin presentasjon av Konseptvalgutredningen (KVU) for Nord-Norgebanen sist høst, var allerede anbefalingen for NTP klar. Der var ingen spor av Nord-Norgebanen – verken enkle eller doble.

Når uviljen mot Nord-Norge er så tydelig, er det utenkelig at alle sterkt kritiske høringsuttalelser skulle kunne endre denne motstanden.

Så nå er Nord-Norgebanens videre skjebne i hendene på transport- og kommunikasjonskomiteen. Den skal legge fram saken for Stortinget på det siste møtet før sommerferien.

Dersom ovennevnte komité også syns at «Samfunnssikkerhet og regionforstørring ikke kan tillegges så stor vekt at planlegging av nye banestrekninger nord for Fauske og Narvik kan anbefales» og at «Dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet, kraftig økning i klimagassutslipp og store arealkonflikter betyr at Nord-Norgebanen ikke bør utredes videre» (sitater fra KVU-ens konklusjon) blir Stortinget Nord-Norgebanens eneste sjanse.

TOG: Hilde Sagland, styremedlem i Tromskomiteen for jernbane er forfatter av leserinnlegget. Foto: Privat

Stortinget skal i løpet av sommersesjonen velge om de vil holde fast på sitt vedtak fra 20. april 2021 «om å be regjeringen setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana». De kan, om de vil, styrke vedtaket med en startfinansiering av banen inn i NTP sin første 6-årsperiode. Det skulle være oppnåelig siden partier som sikret vedtaket nå sitter i regjering.

Eller så kan Stortinget velge å gi fra seg styringsmakta si – ganske så frivillig – ved å støtte anbefalingene som totalt avviser Nord-Norgebanen.

Uhorvelig mye penger er gått med til alle utredninger opp gjennom tidene – uten at det hittil har resultert i annet enn endeløse treneringer av Nord-Norgebanen.

Men er viljen til fortsatt å holde velgerne for narr viktig nok, er det klart at en da må være villig til å betale prisen for det.