Dette med arbeidstøy til ansatte i hjemmetjenesten har engasjert meg i flere år. Derfor leser jeg med stor interesse den pågående debattserien som nå verserer i media. Både Fagforbundet Tromsø ved Torleif Nordbakk og Rødt Tromsø ved Elisabeth Sausjord og Peder Joakimsen har engasjert seg i debatten. Debatten går ut på at mens ansatte i mannsdominerte yrker får full bekleding fra topp til tå, så får ansatte i mer kvinnedominerte yrker kun en bomullsdrakt å kle på seg.

I 2020 fremmet jeg som folkevalgt et privat forslag «Krav om yttertøy til ansatte som jobber i hjemmetjenesten i Tromsø kommune».

Kommunen fikk ei bestilling på å kartlegge behovet for nødvendig ytterplagg til ansatte i hjemmetjenesten. Saken ble fremmet i starten av pandemien og dermed ble dette med smittevern og hygienekrav en del av saksfremlegget, i tillegg til at kommunen måtte få på plass lik praksis mellom de ulike yrkesgruppene.

Etter fire år hersker det fortsatt stor usikkerhet og til dels uenighet hva ansatte i hjemmetjenesten egentlig får av klær og utstyr. Det som er helt sikkert er at de får et sko-tillegg per måned på 134,98 kroner (før skatt).

Sykepleiere og helsefagarbeidere som jeg har snakket med sier at siden vedtaket ble fattet i 2020 har de fått en skalljakke fra kommunen. Andre hevder at ansatte får både ytterjakke, vinterdress, ullundertøy og bukse. Det viser et stort sprik som jeg tenker vi må få svar på. Derfor er det fint at Rødt politiker Peder Joakimsen, som selv sitter i kommunestyret, tar saken tilbake dit og stiller spørsmål der.

Etter det jeg vet får ansatte i såkalte mannsdominerte yrker både jakke, kjeledress, T-skjorte, genser, sko og bukse, og alt kan byttes ut ved rift eller annen skade. Det syns jeg er flott, og la det være helt klart, jeg syns det er kjempebra at noen har en så god ordning. Det som er betenkelig er at dersom det stemmer at ansatte i hjemmetjenesten fortsatt kun har en skalljakke, bomullsdress og et sko-tillegg, så har Tromsø kommune fortsatt en vei å gå for å få en mer likestilt ordning.

Tromsø kommune har i år lagt ut anbudskonkurranse på rammeavtale for arbeidstøy og verneutstyr via Doffin (database for offentlige anskaffelser) fra april i år: «Tromsø kommune inviterer til konkurranse for rammeavtale for arbeidstøy og verneutstyr.

Avtalen skal dekke kommunens behov for arbeidstøy i hele organisasjonen, herunder renhold, kjøkken, bydrift med mer. Avtalen omfatter ikke arbeidstøy til sykehjem, hjemmetjeneste og lignende. Tromsø kommune ønsker videre å anskaffe arbeidstøy og verneutstyr på en måte som respekterer grunnleggende sosiale krav, herunder at produktene som leverandør tilbyr ikke er produsert i strid med de sosiale kravene».

Tromsø blir ofte omtalt som den arktiske hovedstaden. Arktisk klima tilsier at vi har mye vær og vind, og vintersesongen strekker seg ofte fra oktober og ut april. Da er tynne bomullsbukser lite egnet som arbeidsantrekk. Ansatte i hjemmetjenesten er på farten både sent og tidlig, helg og høytid gjennom hele året. Derfor håper jeg at noen enheter har gått til innkjøp av eget ullundertøytøy, ytterbukse, vinterjakke til sine ansatte som er tilpasset værforholdene vi har i Tromsø.

Det store spørsmålet jeg og flere med meg sitter igjen med er: Hva har skjedd siden 2020, har ansatte i hjemmetjenesten i Tromsø fått yttertøy tilpasset værforholdene?