Politikerne i Tromsø skal neste uke vedta nye retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering i Tromsø kommune. De nye endringene åpner opp for skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 for spisesteder som er lokalisert i, eller på, kjøpesenter. Dette åpner opp for at lokale handelsaktører endelig kan utvikle sitt tjenestetilbud, og skape helhetlige opplevelser for sine kunder, i dette tilfellet med et fullverdig serveringstilbud.

La det være sagt, Tromsø kommunes administrasjon skal ha honnør for å ha lyttet til de innspill som kom underveis og i etterkant av Egon-saken. Endringen som administrasjonen presenterer for politikerne, representerer mer enn ett glass vin. Den muliggjør realiseringen av 40 nye private arbeidsplasser, med påfølgende skatteinntekter til en slunken kommunekasse. Dette er et aspekt kommuneadministrasjonen tilsynelatende virker å ha hensyntatt – og noe jeg håper politikeren tar til etterretning.

I en tid hvor

handelsstanden er under et enormt press både fra teknologiske nyvinninger og utfordringer knyttet til koronasituasjonen, er dette et kjærkommet grep fra kommunens side. Det vil bidra til fornyelse, nyetableringer og nye arbeidsplasser. Næringslivet får ofte spørsmål om hva politikerne lokalt kan gjøre for å bedre situasjonen vi nå er inne i. Dette er et eksempel på justeringer som virker å være små, men som skaper muligheter og arbeidsplasser i en tid hvor dette egentlig er utenkelig.

Men vi vet – som andre alle andre – at Tromsø er omkampens hovedstad. Det ligger alltid en frykt i bunn om at noe kan endre seg i tolvte time når partiene har hatt sine gruppemøter og saksdokumentene skal opp til endelig vedtak. La nå ikke dette bli nok en slik situasjon hvor symbolpolitikk begrenser vekst og utvikling og forsterker allmenhetens inntrykk av byen vår.

Det handler ikke bare om skjenking på Jekta. Men vel så mye om omstilling, arbeidsplasser og fremtiden til handelsstanden i denne byen.

Vi krysser fingrene!