Klokken 13.08 onsdag ettermiddag stemte kommunestyret, mot syv stemmer, for at Tromsøbadet skulle bli en realitet. Dermed får byens befolkning et førsteklasses badeland med 50-metersbasseng, byen får langt på overtid en turnhall, og byen får et moderne klatreanlegg. 15. juni 2016 vil for all ettertid bli stående som en merkedag for Tromsø-idretten.

Kostnadene er beregnet til 690 millioner kroner. Vel vitende om at overskridelser er fast takst blir nok prisen en god del høyere, og hadde dette vært bestemt tidligere kunne store penger vært spart. Men det har som kjent liten verdi å være etterpåklok.

Å plassere et 20 meter høyt badeland midt i Tromsømarka har mildt sagt vært omstridt, og særlig sterke har reaksjonene vært fra ski- og skiskyttermiljøene i Tromsø. Disse blir direkte berørt, siden det er deres anlegg på Templarheimen det blir bygget på. Tromsø Skiklubb Langrenn og Tromsø Skiskytterlag representerer cirka 360 aktive medlemmer, og disse vet fortsatt ikke hva som møter dem på Templarheimen til vinteren.

For kommunen er det et stort nederlag at det ikke lyktes å komme til en enighet. Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen forsøkte senest denne uka gjennom å komme med et forslag til avtale med de to klubbene om plassering. Det gikk dessverre ikke, og det er fortsatt i det blå når – eller om – en avtale nås.

I kommunestyremøtet ble det også bestemt at flytting av skimiljøet til en ny arena på Grønnåsen skulle legges dødt - i hvert fall til over neste valg. De siste årene er det brukt mye ressurser på å utrede om Tromsøyas skianlegg skal ligge her, men denne jobben ser nå ut til å ha vært forgjeves.

Det har vært argumentert for at løypene har kunnet få FIS-godkjenning slik at de kunne brukes til store nasjonale og internasjonale langrennsarrangementer.

Tromsø er en voksende by, men vi trenger ikke være så råflotte at vi utvikler to anlegg som kan håndtere for eksempel norgesmesterskap, norgescuper, eller om så verdenscup, innenfor langrenn. Vinterens NM på ski viste at Storelva er et fantastisk anlegg som kan representere Tromsø på en utmerket måte.

Det betyr derimot ikke at Tromsøya må stå uten et godt nok tilbud til verken skiløpere eller skiskyttere. Særlig sistnevnte gruppe må tas hensyn til med tanke på konkurransemuligheter.

Skiidretten må uansett erkjenne at vedtaket om bygging av Tromsøbadet på Templarheimen er gjort, og vise konkret vilje til å finne en løsning. Det største ansvaret ligger dog på kommunen, og nå er det de som må komme byens skiløpere i møte.

Ingen har noe å tjene på en videre konflikt. Den har pågått lenge nok.