Naturen må oppføre seg – ellers må den dø

Foto: Tegning av Odd Klaudiussen