Et spesielt viktig valg for naturen

Fokus på naturen: Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening.