Tone Marie Myklevoll (Ap) påstår i ITromso.no 12.1. at jeg og Venstre er uredelige når vi kjemper for at Kroken aktivitetspark/Krokens Charlottenlund bør utredes samlokalisert med Kroken alpinpark. Hun sier at jeg i desember stemte for det prosjektet hun ønsker seg, og som ligger inneklemt mellom barne- og ungdomsskolen.

Hvis Myklevoll viser til saken om handlingsprogram som var oppe i kommunestyret 14. desember, tar hun feil. Der fremmet jeg forslag om at Kroken aktivitetspark nettopp må utredes i området ved alpinparken, slik også Kroken bydelsråd og Kroken alpinpark ønsker. Leser man sakspapirene til dette møtet (kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026), finner man heller ingen ting om konkret lokalisering. Det som står der, er «aktivitetsparker i bydelene», og at «først i rekken står Kroken». Det er irriterende og kanskje til og med uredelig at Myklevoll ikke «husker» dette nå, særlig siden det er så kort tid siden.

Hvorfor er det bedre med en aktivitetspark nært alpinparken i stedet for i en skolegård? Det er tre viktige grunner til dette. For det første vil det gjøre parken mer åpen og tilgjengelig for alle, ikke bare for skolebarn.

For det andre vil det gjøre hele aktivitetsområdet mer attraktivt, når både typiske lavterskel-aktiviteter (aktivitetsparken) og muligheter for større utfordringer (alpinparken) er samlokalisert.

For det tredje vil aktivitetsparken bidra til et større grunnlag for mer næringsaktivitet i Kroken. Vi som bor her, har lenge ønsket oss en kafé. Det er det nå planer om i forbindelse med utvidelsen av alpinanlegget.

Det pågår arbeid med reguleringsplan for en flott utvidelse av alpinparken av Asplan Viak. De har gitt uttrykk for at det er enkelt for dem å implementere aktivitetsparken i deres arbeid. Men det forutsetter selvfølgelig politisk vilje. Hittil har Myklevoll og Ap vist utpreget uvilje til å realisere en slik samlokaliserings-gevinst for Kroken. Det til tross for at hun svarte et ubetinget «ja» på følgende spørsmål fra meg i torsdagens møte i kommune- og byutviklingsutvalget: Kan utvalgsleder se at en planlegging der man ser alpinparken og Kroken aktivitetspark i sammenheng og samlokalisert, kan skape ringvirkninger?

Mye tyder på at det har gått prestisje i saken for Ap. Men man kan undres på hva det er slags valgløfte de er så opptatte av å få realisert. Var det ikke et «Krokens Charlottenlund» de gikk til valg på? Nå er det altså en oppgradert skolegård de med nebb og klør kjemper for.

Hvor redelig er det, Myklevoll?