Denne uka skriver en listekandidat fra Tromsø Frp om hvor forferdelig alt blir når Tromsø kommune innfører bompenger, og da særlig for oss med små barn.

Som småbarnsmor tenker jeg tvert imot, at noe av det viktigste vi kan gjøre for at våre barn skal kunne ha en fin oppvekst og leve gode liv i Tromsø, er å sørge for at veksten i personbiltrafikken ikke fortsetter å øke.

Vi blir allerede nærmest kvelt i veistøv flere steder. Og noen dager må kommunen sågar råde enkelte grupper til å holde seg innendørs, på grunn av de store forekomstene av svevestøv. Vi vet også at små barn tar mer skade enn voksne av dårlig luftkvalitet.

Jeg skulle gjerne ha sett at vi slapp å innføre bompenger eller noen annen form for brukerbetaling. Jeg ser at betalingen kan ramme skeivt, og at den kan bli krevende for dem som har minst. Men det tvinger oss til å tenke nytt. Til å se muligheter og til å endre våre vaner.

Vi må ikke glemme alt det fantastiske vi får tilbake ved å inngå en byvekstavtale! Noe av det viktigste for meg personlig, er trygge skoleveier for alle våre barn. Dette er et sentralt prosjekt i Tenk Tromsø. Det er allerede gjort en stor jobb med å kartlegge alle skoleveier og planlegge hvordan disse kan sikres best mulig. En byvekstavtale gir også hyppigere bussavganger og mer effektiv og trygg trafikkavvikling og med et særlig fokus på stedene hvor det i dag dannes kø.

Jeg innrømmer glatt at det er slitsomt å sykle, særlig om vinteren med sykkelvogn i snøskavler og opp bratte bakker, til og fra barnehage og jobb. Likevel velger jeg å gjøre det. Jeg skulle gjerne ha kjørt rundt hver eneste dag, til alle mine gjøremål, i min ferdig oppvarmede personbil. Men jeg er villig til å betale den prisen, med en litt tyngre hverdag, for at nettopp mine barn skal få en god oppvekst, i et sunt bymiljø for alle.

Noen ganger kommer jeg og mange andre til å velge bilen ut fra komforthensyn, eller tidsklemme. Da mener jeg det er rimelig at jeg skal betale min andel for det. Og med god samvittighet vite at de pengene vil gå til mange fantastiske tiltak, til det beste for fellesskapet.

Tromsø Arbeiderparti ønsker å jobbe for at alle som vil skal kunne ha barna sine i en barnehage og en skole i sitt nærmiljø. Vi vil også jobbe for at det skal finnes gode fritidstilbud og nødvendige fasiliteter som matbutikk i alle bydeler og bompengesoner. Dette nettopp for at vi alle skal bli mindre avhengig av bilen, og samtidig ha det enklest mulig i en hektisk og krevende hverdag.

Hva er Frp i Tromsø sin løsning? Vi vet jo hva Frp nasjonalt sin løsning er – bompenger! Dersom Frp i Tromsø sitt svar er nei til byvekstavtale, hva skal vi gjøre i Tromsø da? Skal vi stenge byen for flere innbyggere? Hvor skal vi eventuelt hente penger til å bygge all nødvendig infrastruktur?

Inntil noen kommer opp med en bedre løsning, er byvekstavtale med staten, slik jeg ser det, eneste farbare vei, for å sikre at Tromsø fortsatt skal være en god by å bo og leve i. Jeg vil at Tromsø skal kunne fortsette å vokse, men at alle innbyggere i Tromsø skal få ferdes fritt ute, hver dag hele året, uten å bekymre seg for å bli syk.

Jeg vil at mine barn, og deres barn igjen skal kunne ferdes trygt og føle at Tromsø fortsatt er verdens beste by – for alle.