Koronapandemien førte til at skoler, fagskoler, universiteter og høyskoler ble stengt på ubestemt tid. Elever og studenter ble sendt hjem til en annerledes hverdag med hjemmeundervisning. Nå får vi endelig hverdagen litt tilbake, selv om vi fortsatt må holde avstand og følge myndighetenes råd for smittevern.

Mens voksne har klaget over hytteforbud og hjemmekontor, har vi nesten ikke hørt et klagende ord fra ungdommene våre. Dere har kanskje ofret mest. I hvert fall hva gjelder tapte opplevelser. Som helseminister Bent Høie sa, så ligger hytta helt i ro og venter på deg. Sånn er det ikke med opplevelser. Du kan ikke få konfirmasjonsdagen, klasseturen, 18-årsdagen, russetiden eller året på folkehøyskolen tilbake. Mens vi voksne gjerne gjør mye av det samme år etter år, så er hvert år så unikt når du er ung. Koronapandemien har dessverre knust mange ungdommelige drømmer denne våren, og måten dere har taklet dette på er mildt sagt imponerende.

Helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik, kjent som “Helsesista”, har i sosiale medier fortalt om ungdommer som sørger over tapte opplevelser og som føler seg ensomme, og om rekordmange som tar kontakt for å få trøst. Forhåpentligvis finner mange ungdommer trøst i at skolen har startet igjen, at man nå kan møte flere venner, og sammen kan drømme om det som venter etter koronakrisen.

For studenter er situasjonen fremdeles en annen. Noen studenter har fått dra tilbake til fagskolene, høyskolene og universitetene, men for mange vil hverdagen med digital undervisning og hjemmeeksamen fortsette i hvert fall ut dette semesteret. Mens noen studenter reiste hjem til foreldrene sine, var det andre som av ulike årsaker ble værende alene i kollektiv og på hybelen sin.

Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være både ensomt og vanskelig å være sosialt distansert fra både familie, venner og studiekamerater over så lang tid. Vi vet også at mange studenter, uavhengig av korona, opplever ensomhet. Situasjonen nå kan forsterke dette. Så kjære studenter, vær så snill å hold øynene oppe for studenter som faller utenfor. Prøv å se hverandre og inkluder hverandre. Send en melding til en du vet sitter alene på hybelen sin, ha digitale lunsjer og kollokvier, og ikke minst gjør noe hyggelig og sosialt, som å arrangere digital quiz eller fredagspils. Dere kan være alene, men likevel sammen.

Kjære ungdommer: Denne våren ble ikke slik vi håpet den skulle bli, og vi vet at dere har ofret mye. Det er forståelig dersom dere begynner å bli utålmodige, men hold ut og hold kontakt, så vil hverdagen gradvis bli normal igjen.