Lærerne på Tromsdalen vgs. kaller fylkeskommunens miljøargument for innføring av parkeringsavgift en skinnbegrunnelse. Det er vel snarere lærernes innvendinger mot avgiften som er en skinnbegrunnelse for å kunne fortsette å parkere gratis på jobb. At bilkjøring skader miljøet, er dokumentert så det holder.

De tillitsvalgte klager på at man bare bruker pisk, og ikke gulrot. Det er alt etter som man ser det. Gulrota for en som velger å sykle, busse eller gå til jobb, slik de aller fleste bør være i stand til, er å slippe å betale 10–12.000 kroner i året i parkeringsavgift.

Det vil være mer enn nok til å dekke periodekort på buss eller betale ned en god elsykkel i løpet av 2–3 år.

Er man bare nødt å bruke bil til jobb, kan man for eksempel kjøre med en kollega i samme situasjon. En bonus er at man da er med på å betale det en parkeringsplass normalt koster skattebetalerne.

Samkjøring vil dessuten være oppbyggelig for lærernes samarbeidskultur, som de tillitsvalgte er så bekymret for.