Besudler et offentlig monument for å fremme sin egen sak

BLIX OG AMUNDSEN: Arnoldus Schytte Blix har vært på over 30 polarekspedisjoner. Foto: Ronald Johansen