Jan Einar Solheim, døde i Tromsø etter en lengre sykdomsperiode. Jan ble født i Vangshamn på Senja som nummer to i en søskenflokk på to. Han ble gift med Eli, og de fikk tre barn. Jan tok landbruksutdannelse på Ås, og var ansatt på landbruksskole på Gibostad.

Han var bonde, og har også vært styreleder for Nord-Norges Salgslag. Han har vært samfunnsengasjert, og har sittet i flere år i Lenvik kommunestyre, og i fire år var Jan varaordfører. I tillegg var han aktiv i fylkespolitikken, der han var fylkesråd for samferdsel. En sak som Jan brant for, var at man måtte få hurtigbåtterminalen på Finnsnes, og dette fikk har til.

Jan har vært leder i Lenvik og Tromsø Kristelig Folkeparti, og for oss som fikk være med i Kristelig Folkepartis arbeid, ga han oss mye. Andre er blitt kjent med han igjennom leserinnlegg han hadde i avisene. Ellers trivdes han i naturen, og han storkoste seg når han fikk familien med seg på skogstur. Men Jan største rikdom var familien, og han stilte opp når de bad om det.

Vi vil sitere en sangstrofe som en hilsen til dere som sitter igjen med savnet etter Jan. «Jeg er i Herrens hender. Når dødens bud meg når. Mens lyset stilt nedbrenner. Fra han jeg hilsen får. Han giv meg stav i hånde. Han gir meg trøst i sinn. Og glemt er ve og vånde. På vei til himmelen inn.»

Våre tanker går i disse dager til Eli, Camilla, Cathrine, Harald og resten av familien som har mistet en god og snill mann, far, svigerfar, bestefar, bror, svigerbror og onkel. Vi som er Jans venner, vil takke han for hva han har gitt oss igjennom hans liv. Vi lyser fred over Jans minne.