Etter å ha fulgt med på diskusjonene om biltrafikk i det sentrale Tromsdalen siden jeg flyttet hit for snart ti år siden, er mitt inntrykk at verken bydelsrådet her eller lokale trafikkmyndigheter forstår det trafikale helhelhetsbildet. Tenk Tromsø har nylig fått innspill fra bydelsrådene, og i Tromsdalen løftes nok en gang fortau langs Anton Jakobsens vei fram som et nødvendig tiltak.

Kjernen i Tromsdalens utfordringer er imidlertid ikke mangel på fortau, men at biler kan kjøres uhindret på kryss og tvers i hele bydelen. Det er til og med lagt opp til at vi som bor sør i området skal gjøre dette, ved at busslusen på Hungeren (som på undertegnedes initiativ er fysisk fjernet) tvinger oss til å kjøre ut av bydelen via Turistvegen. Ekornsenteret genererer dessuten mye interntrafikk i alle retninger, og rundt butikklokalet er det til daglig kaotisk.

Moderne boligfelt planlegges som regel sånn at boliggatene skal ha minst mulig gjennomgangstrafikk, som for eksempel på Slettaelva, der blindgater forgreiner seg utover og innover fra en hovedvei. Dette er ikke like enkelt i Tromsdalen, som er etablert for veldig lenge siden og uten systematisk planlegging, men man kan få til noe som ligner. Cluet er å gjøre distansen til hovedveiene kortest mulig. Det kan oppnås ved å dele Tromsdalen i tre: nordre, midtre og søndre del.

Ved hjelp av noen strategisk plasserte forbudsskilt mot bilkjøring (og eventuelt bommer som kun åpner for busser), kan trafikken reguleres slik at de som bor mellom Tromsdalselva og Tromsdalen skole (nordre del) må kjøre rett ned til E8, de mellom skolen og fjellheisen (midtre del) må kjøre ned Turistvegen til bruhodet, og de fra Fjellheisen til Hungeren (søndre del) må kjøre gjennom busslusen ned til Solstrandvegen.

Det snedige med denne omleggingen er at gangtrafikken og biltrafikken til Fjellheisen vil følge separate løp. Turistene vil fortsatt gå korteste rute forbi kirka, mens biler og turbusser vil måtte kjøre Solstrandvegen forbi Nova og følge Anton Jakobsens vei via Hungeren. Konflikten mellom biler og spaserende turister vil dermed reduseres drastisk, og behovet for fortau elimineres.

Personbiltrafikken forbi Ishavskatedralen vil også bli adskillig mindre, spesielt gjennom det vanskelige og farlige krysset på oversiden, dermed vil turistene kunne vimse trygt rundt med kameraene sine. At det ikke lenger blir like lettvint å kjøre til Ekornsenteret, vil kanskje motivere folk til å rusle eller bruke spark til Ekornsenteret for å handle. For en som har fungerende armer og bein er det på ingen måte noen bragd. Personlig kjører jeg aldri bil til butikken.

Noen ulemper jeg ikke har tenkt på finnes sikkert, men ingen løsning er perfekt. Og å teste den ut i en periode koster nesten ingenting.