Gunnar Wilhelmsen gikk til valg på å at det fortsatt skulle være vann i bassenget på Alfheim. Fire år senere har han fortsatt ikke holdt ord.

Alfheim svømmehall er en attraksjon i Tromsø, og en del av byens sjel. Det ikoniske bygget, tegnet av Jan Inge Hovig, utgjør sammen med Ishavskatedralen to landemerker på hver sin side av Tromsøysundet. Alfheim svømmehall ble reist som et kombinert badeanlegg og samfunnshus. Den pågående fredningsprosess vil mest sannsynlig føre til at bygningen blir fredet til formålet om badeanlegg.

Det borgerlige byrådet sørget for å sette i gang prosessen med Tromsøbadet. Dette store løftet for Tromsø har gitt et bad med konkurransebasseng, barnebasseng, dampbad, badstuer og kaldkulper. Tromsøbadet ble fullført av de rødgrønne. Et bredt flertall av de politiske partiene sto sammen i en prosess som fikk mye kritikk. Nå har vi fasiten; Tromsøbadet ble en suksess. Tromsøbadet er godt besøkt og har god økonomi.

Kapasiteten på Tromsøbadet er i ferd med å fylles opp, og både svømmeklubber og skoleelever trenger tilgang til basseng. Høyre mener at det er plass til to svømmeanlegg i Tromsø; Tromsøbadet og Alfheim svømmehall. Å fylle vann i bassenget på ærverdige Alfheim vil være et flott folkehelsetiltak.

Seniorene i Tromsø trenger et tilrettelagt tilbud. Fordelen med Alfheim er at bygningen er lett tilgjengelig med busstopp rett utenfor. Det er kort vei fra garderobene til bassenget og det er enkelt å komme seg ut i bassenget for de som strever med balansen. Dette var gode innspill som kom frem på torsdagens folkemøte om fremtida til Alfheim svømmehall. Dersom bassenget fylles på Alfheim, vil Tromsøs eldre få et fantastisk sted for aktivitet og fellesskap. At våre eldre får et tilbud som er tilpasset deres behov, vil forebygge helseutfordringer, både fysiske og psykiske.

Å finne penger til renovering og sørge for god drift vil være viktig for at svømmeanlegget på Alfheim skal realiseres. Når saken om Alfheim svømmehall, samfunnshus og parkanlegg skal behandles av politikerne, må man samtidig finne ut hvordan man skal finansiere renovering, og hvordan man kan få inntjening til å ha en god drift. Det vil være fundamentet for en bærekraftig økonomi for Alfheim svømmehall.

Tromsøbadets ledelse har vist seg dyktige på å drifte svømmeanlegget kommersielt, og bør få gjøre det også på Alfheim. Kanskje kan en videreutvikling av området sør for Alfheim - slik arkitekt Jan Inge Hovig i sin tid så for seg - legge grunnlaget for inntektene kommunen trenger for å renovere Alfheim for fremtidig drift.