Umulige læremidler, ekskluderende skolegårder, og lærere med fordommer og lave forventninger. Dette er skolen som venter for mange barn med funksjonsnedsettelser. Hva du stemmer i valget kan avgjøre om det forblir sånn.

Mange barn med funksjonsnedsettelser opplever frustrasjon og diskriminering på skolen, ifølge en Kantar-undersøkelse blant unge med funksjonsnedsettelser og deres foresatte.

Sjansen er stor for å havne utenfor det sosiale miljøet. For å møte lærere med fordommer mot funksjonsnedsettelsen, eller å ikke få tilpasset undervisningen tilstrekkelig.

Den norske skolen i 2023 er ikke tilpasset alle, verken innendørs eller utendørs. Barn forteller om ekskludering fra lek på grunn av fysiske barrierer, og klasserom så fylt med forstyrrelser at det er umulig å konsentrere seg. Foresatte står i en vanskelig situasjon – fanget mellom trangen til å kreve mer på vegne av barnet og ønsket om å ikke irritere skoleledelsen.

Løsningen er politisk og krever bedre prioriteringer og økte ressurser. Valget av lokalpolitikere vil avgjøre om barn med funksjonsnedsettelser kan se fram til en bedre skolestart. Oppfordringen er å ikke la politikerne slippe unna med tomme ord. En god skole er avgjørende for barns hverdag og fremtid.