Regjeringens forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP) vil løfte sikkerheten og beredskapen i nord, men kan også utgjøre en betydelig økonomisk innsprøyting i landsdelen. Det forutsetter imidlertid at Forsvaret bruker innkjøpsmakten med kløkt.

Med en foreslått økning på 600 milliarder kroner over de neste tolv årene er langtidsplanen en storinvestering i vår nasjonale sikkerhet. Samtidig gir den økte aktiviteten fremover betydelige muligheter for næringslivet og sivilsamfunnet.

Regjeringen signaliserer at de vil styrke alle forsvarsgreiner – det vil si Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og Cyberforsvaret. Det legges opp til innkjøp av nytt utstyr og en økning i antall ansatte og vernepliktige, samtidig som infrastruktur og bygninger både skal etableres og overhales. Vi ser fram til disse grepene, som i sum vil styrke Forsvarets operative kapasiteter. Det er nødvendig.

For Nord-Norge representerer investeringene en gyllen mulighet til å styrke det lokale næringslivet gjennom Forsvarets innkjøp og offentlig-privat samarbeid. Som ledere for det største bedriftsfellesskapet i landsdelen, er det vårt håp at forsvarssektoren vil anvende sin innkjøpsmakt med kløkt. Ved å bruke lokale leverandører kan Forsvaret spille en avgjørende rolle i å fremme jobbskaping, bosetting og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene.

Forsvarspolitikk og økonomisk politikk går hånd i hånd på dette feltet. Et oppegående næringsliv og levende samfunn i nord har et klart beredskapsperspektiv, og vil bidra til stabilitet og sikkerhet langs de nordlige grensene våre. Dette er kritisk i en tid hvor de geopolitiske spenningene er økende, og Norges strategiske posisjon i Arktis blir stadig mer sentral.

I NHO-fellesskapet i nord har vi allerede startet arbeidet med å sikre at våre medlemmer – de nordnorske bedriftene – er godt forberedt til å gripe de mulighetene denne historiske satsingen tilbyr.

Vi står overfor en tid med store muligheter, men også et stort ansvar. Vi må sørge for at investeringene fremover ikke bare styrker Forsvarets kapasiteter, men også bidrar til varig utvikling i nord. Med riktig tilnærming og samarbeid kan vi sikre at LTP-en blir en vekstmotor, samtidig som landsdelen vår bidrar til fred og trygghet for både Norge og NATO for øvrig.