I ett av tilfellene ble en syklist truffet i foten av en luftgeværkule, avfyrt av en person som drev en høyst ulovlig jakt på skjærer i hekketida. Det er alvorlig at folk risikerer å bli påskutt med luftgevær, men det er også alvorlig at dyr blir påskutt, og at dette skjer i hekketida når jakt er forbudt og med våpen som er lovstridige og mest egnet til å skade.

Viltloven tillater bare skytevåpen med ladning av krutt til jakt. Alle typer luftvåpen er forbudt til dette bruk. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Jakttidene setter begrensninger for hvilke arter det er tillatt å jakte på og i hvilke tidsrom. Yngletidsfredningen er sterkt vektlagt, og unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.

I forhold til katter er enhver form for jakt forbudt. Dette gjelder også eierløse katter.

Jakt med luftgevær gir stygge skader som påfører dyrene en smertefull død. Fugler kan få avskutt ben og nebb, og skuddskader kan føre til en langsom død av infeksjon. Katter er blitt funnet med opptil 20 luftgeværkuler i kroppen. Eierløse katter som skytes vil vanligvis ikke få noen hjelp, men vil dø etter store lidelser.

De som tenker på å bruke luftgevær på denne måten - tenk dere om. Hver avfyrte kule som treffer et dyr vil føre til ubeskrivelige lidelser. Det er svært viktig at slike saker konsekvent anmeldes, og at politiet tar dette på høyeste alvor.