«Hvem skal det tas mest hensyn til – skyttere, turgåere eller beboere?»