I et sidespor til bompengedebatten kan man spørre seg, er Tromsø klar for å yte god nok service til våre innbyggere der de bor i vår store kommune? Hvordan kan man få ned biltrafikken, hvis ikke bydelene og distriktet er rigga for å kunne yte service til innbyggerne der man er?

Et helt enkelt eksempel: I småbarnstiden så må man på helsestasjon for vaksinering, legesjekk osv. Men enkelte helsesenter er bare åpent to dager i uka, de har ikke nok helsesykepleiere, legen føler seg ikke trygg alene – da må man til andre alternative helsestasjoner, selv om jeg ser min nærmeste helsestasjon fra stuevinduet, så da er det å sette seg i bilen ...

Er det meningen at x antall hundre mødre og fedre fra Kroken og omegn skal dra til Tromsdalen for å få utført kontroller? Blir det mer miljøvennlig, effektivt og innbyggervennlig å drifte kommunen slik? Nå skal jeg ikke snakke om hvordan det er for dem som bor enda lenger ut av de bynære områdene, der er bilen et must for å få forflyttet seg.

For å kunne yte innbyggerne i Tromsø god service, må det være gode og ikke minst åpne helsestasjoner og andre helsetjenester i nærheten. Når kommunen gjør det slik at man må sette seg i bilen for å møte helsetjenesten en annen plass en nært hjemme, ja så blir det mer trafikk og biler på veiene.

Jeg ønsker at Tromsø blir en kommune der vi har åpne helsestasjoner, eldresenter og andre kommunale tjenester i nærheten av der folk bor. Fremskrittspartiet vil at folk skal kunne velge selv, vi ønsker å gi gode helse- og omsorgstjenester i kommunen, at alle pasient- og brukergrupper skal gis gode og forsvarlige tjenester, uavhengig av alder.

Kommunen holder nå på å avslutte avtalen om fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Vi ønsker ikke å kutte i helse, vi ønsker at de som trenger hjemmehjelp skal få velge leverandør selv. Frp går til valg på å prioritere omsorg i budsjettsammenheng.

Jeg ønsker å jobbe for at hele kommunen blir sett og husket når budsjettene settes, og sørge for at by og distrikt har like gode muligheter for beboerne.

PS: Lurer du på hva vi ellers står for? Les partiprogrammet vårt eller kom og møt oss på stand.