Av fylkesleder Lena Røsæg Olsen, nestleder Mari-Ann Benonisen og nestleder Åshild Østlyngen i Norsk sykepleierforbund Troms og Finnmark

Det kjennes rart å kjempe for likelønn og likestilling når krigsherjinger foregår i våre naboland. Hjelpeorganisasjoner er i full krisehåndtering og vi vet at sykepleiere, leger og annet helsepersonell er avgjørende for å redde liv og begrense lidelser. Krigen i Ukraina mobiliserer arbeidstakerorganisasjoner og Norsk sykepleierforbund (NSF) står sammen med det ukrainske folket sammen med en hel verden.

Den internasjonale kvinnedagen ble proklamert som internasjonal kvinnedag av FN i 1975. Men allerede på starten av 1900 tallet ble dagen markert og en viktig sak var å jobbe for en allmenn stemmerett for kvinner. Etter hvert har det blitt en årlig markering der kvinner og menn over hele verden samles for å markere kvinners kampsaker og rettigheter. Vi går i tog, hører på appeller og vi kjenner på et viktig fellesskap. I år vil fellesskapet og det å stå sammen med det ukrainske folket prege markeringen av 8. mars.

Selv om vi lever i en urolig verden må verdier som likelønn, likestilling og et trygt arbeidsliv likevel trekkes frem i forbindelse med kvinnedagen. Dette er verdier som har vært viktige kampsaker for fagbevegelsen i alle år. Lik lønn for likt arbeid er viktig i likelønnsdebatten. I perioden vi har jobbet som sykepleiere har arbeidet for likelønn og deltidsproblematikk vært en kontinuerlig kamp.

Allerede i 2008 ble det nedsatt en likelønnskommisjon «Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn» (NOU 2008:6). Bidraget var ment til å gi et lønnsløft for rundt 100.000 kvinner som jobbet i kvinnedominerte yrker, der sykepleiere, førskolelærere og lærere var i målgruppen. Vi er fortsatt ikke i mål og regjering og Storting har sammen med fagbevegelsen et ansvar for at vi når målet! Kompetanse og utdanning skal verdsettes også for disse yrkesgruppene.

Underrepresentasjon av kvinner i toppstillinger og styrelederverv er et likestillingsproblem. Derfor er det rett og slett gledelig å se at det går fremover også her. På søndag ble Lise Klavenes valgt til tidenes første kvinnelige fotballpresident etter 120 år med kun mannlige ledere. Hun er gift med en dame og skal samhandle med og besøke land der homofili er forbudt. Du skal ha stort mot for å stå i en kamp i en mannsdominert organisasjon med holdninger som hører fortiden til. Vi heier på Lise Klavenes!

Vi har opplevd en pandemi i to år der sykepleiere er en av mange yrkesgrupper som har stått i front. Sykepleiere og annet helsepersonell gikk på jobb, mens andre måtte holde seg hjemme. Vi fikk applaus verden over, men applaus alene betaler ikke strømregninga.

Sykepleieren og NSF sin historie er nært knyttet til fredsarbeid. Sammen med våre internasjonale samarbeidsorganisasjoner støtter vi, og 28 millioner sykepleiere oppropet #NursesforPeace. På kvinnedagen skal vi delta og holde appell i Honningsvåg og Finnsnes, og i Tromsø går vi under 8. mars parolen «Nok applaus – hev kvinnelønnen nå!». Vi håper å se deg!