Kompetansekrav for elevenes beste

Uten kompetansekravene er det grunn til å tro at flere kommuner ville nedprioritert videreutdanning av lærere, mener innleggsforfatteren. Foto: Berit Roald / NTB