Det var ingen spesielle tiltak for noen distrikt i handlings – og økonomiplanen som kommunedirektøren har lagt frem, bortsett fra at fiskerihavner skal utbedres. Vi vet at dette med fiskerihavner er et område ordfører Gunnar Wilhelmsen vektlegger stort, det er egentlig hans definisjon på distriktspolitikk.

I en oversikt hos Tromsø kommune over friluftstoaletter i kommunen viser at det er ti friluftstoaletter på Kvaløya, men hele fastlandssiden fra Ramfjord og hele veien til Ullsfjord er uteglemt. Dette til tross for at Ramfjord/Breivikeidet har Hamperokken og Lakselvbukt/Jøvik har Lyngsalpan som blir besøkt av folk fra hele verden. Og jeg vet at dette har vært etterspurt fra både ledere av utviklingslag og andre. Til politikere og byråkrater i Tromsø: Hvordan kan det ha seg at dette området blir så til de grader glemt. Vi er lei av å ha turister som pisser i våre hager.

Nylig leste jeg at det er bygget nye toalett på Charlottenlund og Telegrafbukta. Vel og bra, men hvor hentet kommunen penger til dette i Handlingsprogrammet fra 2023? Friluftstoaletter har vært etterspurt i flere år og det finnes i tillegg et kommunestyrevedtak fra 2019.

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi ble vedtatt i 2020 og mye i handlingsprogrammet bygges rundt denne planen. I denne planen legges det opp til levende lokalsamfunn som skal gi økt bolyst og fremme gode lokalsamfunn. Det skulle pekes ut distriktssenter, er dette gjort eller må vi vente til nye planer er på plass? Hvilken verdi har egentlig slike planer?

Jeg savner tiltak som skal være med å løfte distriktet. I mars 2022 fremmet jeg et privat forslag om Stedsutvikling i Ullsfjord. Jeg hadde håpet at dette ville føre til et prosjekt med egne midler. Vi har en distriktsmelding som sier noe om de utfordringene vi har. Fraflyttingsspøkelset er stort. Det lyses ut stillinger i hytt og pine, hvorfor ikke tilgodese Ullsfjord å få i gang et stedsutviklingsprosjekt? Lyngen har allerede et pågående stedsutviklingsprosjekt.

Bakgrunnen for at jeg fremmet privat forslag om stedsutviklingsprosjektet i Ullsfjord var følgende: Jeg og min familie flyttet fra Tromsø til Lakselvbukt høsten 1999. Da var det to skoler her, en i Lakselvbukt og en på Olderbakken. Skolen i Lakselvbukt hadde mer enn 60 skoleelever og i barnehagen var det ca. 20 barn. I dag er det 15 elever på skolen (skolen på Olderbakken ble nedlagt for mange år siden) og fem-seks barn i barnehagen. Det er en skremmende utvikling. Dersom ingenting gjøres vil Ullsfjord om få tiår kun bestå av små hyttegrender langs fjorden. Men det er kanskje en villet politikk i Tromsø?

I løpet av de siste 10–15 årene har Lyngsalpan blitt et enormt trekkplaster. Tromsø kommune har ikke tatt samme eierskap til Lyngsalpan som Lyngen har, til tross for at hele vestsiden av Lyngsalpan befinner seg i Tromsø kommune. Jiekkevarre er Troms sitt høyeste fjell og normalruta til toppen går fra Lakselvbukt. De fleste vil nok tru at den går fra Lyngen, men det stemmer altså ikke. Vi som bor her, klarer ikke å forstå hvorfor Tromsø ikke tar eierskap til Lyngsalpan. Vi har besøk fra hele verden, vi har profilerte skikjørere fra Tromsø som markedsfører området og det fører til enda flere besøkende. Vi har eksempel fra i vinter med 40 biler som står på rad og rekke ved en av de mest populære toppturdestinasjonene.

Turbeskrivelse til Jiekkevarri/Holmbukttinden blir i Fri Flyt beskrevet slik: «Det kan diskuteres hva som er Norges flotteste skitur, men uansett vil turen over hele Jiekkevarrimassivet rage høyt på den lista, om ikke øverst». Men som mange ganger ellers omtales turen som at den foregår i Lyngen, selv om turen starter i Lakselvbukt og ender opp på Fornes i Tromsø kommune.

Lyngsalpan landskapsvernområde vurderes å få status som nasjonalpark. Miljødirektoratet la frem en vurdering i 2021 av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Jeg kjenner ikke til hvor langt arbeidet er kommet, men jeg antar at Tromsø kommune vet mer om dette arbeidet. Mitt spørsmål blir: Hvorfor vil ikke Tromsø ta del i det at Lyngsalpan er blitt et attraktivt turistmål?

Mange som besøker Lakselvbukt tror altså de er i Lyngen. Vi har mange eksempler på det.