For Høyre er det viktig at også kommunen må snu på krona i en tid der alt blir dyrere. Økende matpriser, høye bensinpriser og raske rentehopp gjør det krevende for stadig flere folk i Tromsø. Boligprisene i Tromsø er blant landets høyeste, og innføring av bompenger har gjort det enda dyrere å bo i Tromsø. Vi er bekymret over at stadig flere sliter med å få pengene til å strekke til. Flere og flere står i matkø og mange lar være å sende ungene sine på fritidsaktiviteter.

Når Tromsøfolk sliter med privatøkonomien, er det viktig at kommunen tenker seg nøye om før man velter avgifter og skatter over på innbyggerne.

I forrige uke presenterte Tromsø kommune regnskapet for 2022. Det viste et netto driftsresultat på 87,5 millioner kroner. Og at disposisjonsfondet har økt til 360 millioner kroner.

Den sittende ordføreren i Tromsø skryter av at han har fått orden på økonomien. Men han nevner ikke at bo- og levekostnader i Tromsø har økt kraftig gjennom åtte år med Ap-styre. Arbeiderpartiet har brutt sine løfter om eiendomsskatt flere ganger.

Før valget i 2015 lovte Arbeiderpartiet at eiendomsskatten kun skulle økes med 0,4 promille. Etter at valgseieren var innkassert ble eiendomsskatten økt seks ganger mer enn lovet. Siden 2015 er eiendomsskatten i Tromsø økt med 81 prosent. Og skattesjokket er det innbyggerne i Tromsø som har fått.

Nå har regjeringen også fjernet øvre tak for hvor mye eiendomsskatten kan økes. Det er grunn til å frykte enda kraftigere eiendomsskatteøkninger dersom AP/Sp/SV/Rødt får styringen etter kommunevalget. Da vil det bli enda dyrere å bo i Tromsø.

Tromsø ligger i Norgestoppen når det gjelder boligpriser. Men også når det gjelder kommunale avgiftene som vann og avløp, feiing og avfall ligger Tromsø på topp. Sammenlignet med byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, betaler innbyggerne i Tromsø langt mer i kommunale avgifter for en standard bolig på 120 m²

Dette skjer samtidig med at vi mangler arbeidskraft til viktige jobber som sykepleiere, barnehageansatte og lærere. Bedriftene melder at de ikke klarer å skaffe nødvendig kompetanse. Folk velger å flytte, fordi det er altfor dyrt å bo i Tromsø.

Høyre vil ha et Tromsø der folk har råd til å bo og etablere seg. Høyre ønsker å redusere eiendomsskatten, holde kommunale avgifter nede og gjøre det mulig for lavinntektsfamilier å sende barna på fritidsaktiviteter, barnehage og SFO gjennom moderasjonsordninger og gratis kjernetid. Høyre har foreslått en totimersregel for bompengene, som betyr at man kun betaler for én passering i timen selv om det kjøres gjennom flere bomstasjoner.

Totimersregelen vil vi innføre for at det skal bli enklere for de som er avhengig av bil til å hente og bringe barn og unge på trening, eller skal gjøre større innkjøp eller viktige ærend.

Nordlys kritiserer Høyre for å ikke finne inndekning til sine løfter. I stedet for å kritisere Tromsø Høyre, burde avisen ta et kritisk blikk på styringa av kommunen. Etter at Arbeiderpartiet overtok styringen i 2015 har pilene pekt nedover.

Tromsø er dårligst på effektivitet blant sammenlignbare kommuner, dvs. kommuner med 75.000 til 300.000 innbyggere. Hver effektivitetsanalyse fra kommunaldepartementet siden 2015 har vist fallende eller stillestående effektivitet i Tromsø kommune.

Samtidig har Tromsø falt hele 66 plasser på kommunebarometeret til Kommunal Rapport siden 2015. En av pilene som imidlertid har pekt opp er den langsiktige gjelden per innbygger. Ifølge SSB har den steget med nesten 50 prosent siden 2015, justert for pensjonsforpliktelser. Kombinasjonen stigende gjeld og fallende effektivitet er ikke bærekraftig på sikt.

I stedet for å gjøre nødvendige grep om driften av kommunen, velger Ap å sende regninga til innbyggerne i Tromsø. Høyre vil snu denne trenden, dersom vi får velgernes tillit etter kommunevalget. Både ordføreren og Nordlys kan være trygge på at Høyre vil styre kommuneøkonomien på en god måte, og sørge for et fornuftig nivå på disposisjonsfondet.

Samtidig vil vi holde skatter og avgifter nede. Gjennom effektiv drift av kommunen, og langt større satsing på digitalisering og automatisering, vil det frigjøres midler. Vi vil øke inntektsgrunnlaget gjennom en aktiv bolig- og næringspolitikk, slik at folk og bedrifter får gode vekstvilkår. Vi vil at anbudsprosessene i Tromsø kommune skal brukes mer effektivt. Og vi åpner for å innføre «turistskatt».

Når det gjelder totimersregelen for bompenger, har verken Tenk Tromsø eller sittende ordfører kommet med et troverdig beløp for hva dette tiltaket vil bety for tapte inntekter til kommunen. Før vi vet dette, er det vanskelig for Høyre å si hvilke prosjekter i bypakken som bør nedprioriteres. Dette vil vi ta stilling til når tallene fra Tenk Tromsø foreligger, og komme med gode forslag når porteføljen skal behandles i vår.

Høyre vil at innbyggerne i Tromsø skal sitte igjen med mer av inntekten sin. Vi skal prioritere godt og effektivisere den kommunale driften, slik at det ikke går det utover folks lommebok. På tide med et skifte i Tromsø.