Årets Samordna opptak viser generelt økende søkning til høyere utdanning, og mange må derfor gjennom et nåløye for å komme inn på førstevalget. For lærerutdanningene går det imidlertid fortsatt motsatt vei: Etter flere år med synkende søkertall, noteres det nå nasjonalt en nedgang på 21,9 prosent fra i fjor. Situasjonen ved UiT er marginalt bedre, med en nedgang på 16,8 prosent.

Prorektor Kathrine Tveiterås ved UiT påpeker at tallene er bekymringsfulle «all den tid vi vet hvor viktig det er for samfunnet at vi utdanner nok lærere». Ved utdanningsstedene rundt om meldes det om færre søkere enn studieplasser med sikte på både de øverste trinnene i grunnskolen så vel som til barnehagen.

Trenden er urovekkende, og for Utdanningsforbundet er det selvsagt nærliggende å knytte årets studiestatistikk til årets lønnsoppgjør. Steffen Handal advarer mot et lavlønnsløft på bekostning av et lenge etterlyst løft for lærerne.

Verken arbeidsgiveren eller politikerne kan se bort sammenhengen mellom lønn og rekruttering – eller den alvorlige mangelen på kvalifisert personell som gjør seg gjeldende. Rundt om i landet har mange skoler måttet ansette ufaglærte, ofte unge uten annen bakgrunn enn videregående, for å få kabalen til å gå opp. Nærmere én av tre barnehager mangler lærere. Utdanningsforbundets krav om å «lukke bakdøren inn i læreryrket» blir imidlertid til liten hjelp om man ikke først lykkes med å få flere inn hoveddøren.

Lønnsbetingelser er viktig, men den tverrpolitiske målsettingen om å heve lærerprofesjonens status må ha et videre perspektiv. Og her er det på overtid å komme noen skritt lengre i strategiarbeidet og med konkrete tiltak. Et av Støre-regjeringens mest konkrete tiltak hittil – å fjerne karakteren 4 i matematikk i opptakskravet – peker ikke akkurat mot statusheving. Det har åpenbart heller ikke motivert flere til å søke.

En måling som må stå sentralt i det videre arbeidet, er det årlige Studiebarometeret. Her har lærerutdanningene lenge kommet ut med de minst fornøyde studentene. Det klages over både lite relevante deler av studiet og dårlig praksisopplæring. Trolig kan det tilføyes noe om sammenhengen mellom lærernes autoritet i klasserommet og status i samfunnet.

Utdanningsforbundet bør for sin del se viktigheten av å kombinere lønnskamp med fremsnakking av yrket. For i spørsmålet om hvilke yrker det blir størst behov for fremover, ligger lærere i tabelltoppen. Derfor haster det med å øke søkertallene.