Et Virkelig mannfolk

Eirik Junge Eliassen får skryt for sitt arbeid og sin person hos Jens Johan Hjort.