De nordnorske idrettskretsene har opprettet et solidaritetsfond på 7,5 millioner kroner som skal bidra til å utjevne forskjellene på idrettsbanen. Det er i høyeste grad et prisverdig initiativ, vel vitende om at det primære arbeidet må skje på klubbnivå, der trenere, ledere og foreldre må gjøre sitt ytterste for å inkludere og se alle.

Det er vondt når foreldres lommebok skal være avgjørende for hvem som har mulighet til å drive med organisert idrett. For noen kan det være skambelagt når det ikke finnes rom for innfri krav om medlemskontingenter, treningsavgifter, utstyrsjag og turneringer.

Derfor gjelder det å jobbe hardt for å redusere egenandeler, både gjennom dugnadsarbeid og offentlige ordninger. I tillegg kan et slikt fond bidra til utjevning, blant annet fordi næringslivet tar denne type samfunnsansvar. Gjennom samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge blir nærmere fire millioner kroner i Nord-Norge tildelt formålet de neste tre årene.

Bakteppet er trist og sårt. Etter at pandemien rammet aktivitetsnivået hardt, viser tall fra Respons Analyse at 10 prosent av familier i nord sier de har kuttet ned på sports- og fritidsaktiviteter til barn. 30 prosent gjør færre familieaktiviteter som koster penger. I krisetider må mange prioritere hardt, både for å betale regninger og få mat på bordet, og faren er overhengende for at det skapes forskjeller og utenforskap.

Selv om det er viktig å opprettholde dugnadsånden, bør offentlige myndigheter bidra sterkere til at idrett og kultur skjermes for klasseskiller. De fleste har anledning til å stille opp på dugnad i lokalsamfunnet, men i stadig større grad legges det opp til at barn og unge skal delta i finansieringen av nasjonale prosjekter, der enorme mengder varer, enten det er snakk om lodd eller digre stabler med toalettpapir, blir fordelt ut på ungene.

Hvis det i realiteten innebærer at foreldre må kjøpe fri barna, får du likevel nettopp de forskjellene det advares mot. I tillegg kommer dette gjerne på toppen av alle de vaflene som skal steikes og de garderobene som skal vaskes.

Blant tiltakene som faktisk monner på grasrota, er lokal, regional og statlig støtte til anleggsbygging, for eksempel spillemidler. Det bør derfor i større grad være en forutsigbar skjerv på statsbudsjettet, slik at trenere og ledere i større grad kan jobbe med det de ønsker, nemlig aktivitet for barn og ungdom. Nå blir de ofte nødt til stå på 24/7 for å sikre mellomfinansiering.