Som iTromsø og Nordlys har omtalt, har samarbeidspartiene i Tromsø kommune blitt enige om å fordele litt av frikjøpene fra de store partiene til de små. Avtalen består i at Ap gir 15 prosent av sitt gruppefrikjøp og SV gir 10 prosent av sitt gruppefrikjøp til Rødt og MDG, slik at MDG får 9 prosent og Rødt får 16 prosent ekstra gruppefrikjøp. Pengene utbetales direkte fra kommunens administrasjon til disse to partiene – og går altså ikke via Arbeiderpartiet eller SVs gruppekonti.

Dette var en fordeling vi gjorde etter at forhandlingene om den politiske plattformen var ferdig og vi hadde blitt enig om hvem som skulle ha hvilke verv. Forhandlinger om posisjoner og verv er en helt legitim og naturlig del av denne typen forhandlinger, men det var viktig for oss at den politiske plattformen ble ferdig før vi gikk over til forhandlinger om verv – nettopp fordi vi ikke ønsket at dette skulle sees i sammenheng. For våre partier er rettferdig fordeling av ressurser en fanesak, og vi ser dette i naturlig sammenheng med fordelingen av frikjøpsressurser.

Troy Broderstad sine anklager om at dette grenser til korrupsjon tar vi sterk avstand fra.

Bakgrunnen for fordelingen var todelt:

For det første ville vi sikre at alle samarbeidspartiene hadde nært nok hundre prosent frikjøpt politikerressurs som kunne være til stede på Rådhuset daglig slik at vi kan utvikle politikk fra dag til dag.

For det andre så vi summen av frikjøp i sammenheng med forholdstallene basert på valgresultatet. Da så vi at Arbeiderpartiet og SV som de store partiene som fikk henholdsvis ordfører, varaordfører og utvalgsledere hadde fått litt større ressurser enn valgoppslutningen skulle tilsi.

Dette fordi noe av ressursene henger sammen med roller, der ordfører og varaordfører er 100 % frikjøpt, mens utvalgsledere frikjøpes 70 %, i tillegg til gruppefrikjøp som varierer etter størrelsen på gruppene. Siden vi ikke kan dele opp utvalgslederverv, var fordelingen med på å jevne ut forskjellene.

Forholdstallene, altså forholdet mellom partienes frikjøp og deres respektive oppslutning etter fordelingen, er som følger: Arbeiderpartiet får 28 prosent mindre enn vår oppslutning tilsier, SV får 23 prosent mer, Sp får 4 prosent mer, mens Rødt og MDG får akkurat det som valgresultatet skulle tilsi.

Vi har ingenting å skjule. Samtidig tar vi sterk avstand fra anklager om korrupsjon. Å arbeide mot og slå ned på korrupsjon er viktige politiske saker som vi støtter helhjertet opp om.