Vi ønsker å berømme Tromsø kommune og Sør-Tromsøya Sykehjem og deres «Aksjon Ungdom» 2018. De har gitt en rekke ungdommer muligheten til å få jobberfaring i to puljer i sommer. Vår erfaring er at våre to ungdommer har fått lov å bryne seg på å skrive søknad, gjennomføre intervju, være nervøs mens de ventet på tilbakemelding om de fikk jobben og gleden ved å få jobben.

De møtte spente opp på sykehjemmet en tidlig morgen, og ble møtt med respekt og følelsen av å kunne bidra med en viktig samfunnsrolle, samtidig som de fikk tjene sine første kroner fra andre enn foreldre og øvrig familie. Skattekort ble bestilt, og gjennom tre uker fikk de være med å gjennomføre blant annet bingo, kafé, ti-på-topp-turer inne på sykehjemmet og ikke minst forsøke seg på kaffedrikking og altervin.

Vi opplevde at våre ungdommer fikk mulighet til å delta i arbeidslivet under god veiledning og trygge omgivelser, og har bidratt til at de også ønsker å kunne jobbe der i fremtiden. De har meldt seg som frivillig fra høsten av. Fra vårt ståsted hadde deres første sommerjobb vært en vinn-vinn-vinn situasjon hvor:

1. Ungdommene fikk jobberfaring.

2. De ansatte ved sykehjemmet fikk (kanskje) mulighet til å bruke mer tid på andre oppgaver.

3. Pasientene fikk mulighet til å få inn ung latter og stifte bekjentskap med ungdommer.

Oppsummert ønsker vi å gi all ære og ros til Tromsø kommune og Sør-Tromsøya sykehjem som er med på å få ungdommen i arbeid og forhåpentlig øke fremtidig rekruttering til omsorgsyrker. Vi oppfordrer alle i Tromsø til å melde seg som frivillig ved sykehjem i Tromsø, det koster så lite, men kan gi så mye for eldre i Tromsø.