«Over alle svevestøvelskaft»

Hver gang noen forsøker å ta piggdekkene fra en tromsøværing, får han piggene ute.
leder

Det er ikke måte på hvor bratt det plutselig blir på øya, hvor uforsvarlig det er og hvor mye snøen ligger til St. Hans. Tromsø overlever ikke uten.

Piggdekksaken er vårt motsvar til våpenlovdiskusjonene i Sørstatene. Det mest absurde utslaget er at folk til og med tyr til klimafornektelse for å forsvare piggbruken.

Ordfører Kristin Røymo var freidig nok til å ta opp problemet med svevestøv i et NRK-intervju i slutten av april, hvor hun oppfordret folk til å legge om fra piggdekk, og antydet at hvis ikke vi fikk bukt med problemet, kunne piggdekkavgift vise seg å bli eneste utvei.

Reaksjonene lot selvsagt ikke vente på seg. Selv fra lederplass i Nordlys ble dette i utgangspunktet rasjonelle og fornuftige synspunktet sablet ned 26. april: «Av helse- og trafikksikkerhetsmessige hensyn er man nødt til å strø kraftig vinterstid. Støvet fra sanden vil være der, og selv om det ikke knuses, vil bilene virvle det opp, uansett hvilke dekk man kjører med. Det mest effektive hjelpemiddelet er derfor å feie og spyle gater og veier rene for sand. Det gjør man mange andre steder i landet, det bør Tromsø også bli bedre på», var konklusjonen til Nordlys.

Kommentarfeltene var heller ikke nådige med Ordføreren: «Snakker Røymo sant her? Hva med støvproblemene som ikke skyldes piggdekkbruk? Om sommeren er det da vitterlig ikke mye piggdekkbruk?», skriver en leser.

En annen skriver «Hva gjør andre store byer. I Oslo så vaskes/spyles veiene etter kosting for å få bukt med støvet. Det er ikke bare i sentrum det spyles. Hele veinettet spyles. Du får ikke opp støvet bare med kosting.»

Sinte kommentarfelt er en ting, omtrentlige kjerringråd fra politiske kommentatorer er noe helt annet. Det er kanskje morsomt lesestoff, men anbefalingene er bare langt mere verdt hvis man forholder seg til fakta først. Som Røymo poengterer i sitt forsvar: «I 2016 hadde Tromsø dårligst luft i landet. Det er noe jeg mener vi ikke kan leve med».

Miljørådgiver i Tromsø kommune, Wim Weber, har også gang på gang målt svevestøvet og funnet at det skyldes opptygd asfalt, som følge av utstrakt piggdekkbruk. Dette er ikke miljøhysteri, det er ikke snikinnføring av en ny avgift, det er bare harde fakta. Og det går utover helsen til oss som bor her.

«Det er bare fordi vi ikke koster, kommunen har bare glemt å spyle.» Alt annet enn piggdekk er gyldige forklaringer på at Tromsø har den desidert verste lufta i landet. Kom igjen, dette høres ut som bevisst unngåing av problemet, eller feiing av svevestøvet under matta, om du vil.

Det nytter ikke å snakke seg bort fra dette – enten får folk ta i et tak for å få det ned, ved simpelthen å kjøre piggfritt, eller så må Tromsø kommune innføre piggdekkavgift eller stenge veier i perioder. Til leseren i kommentarfeltet som oppfordret om å «se hva andre kommuner gjør» – dét er svaret.

Og før noen kommer trekkende med hvor livsfarlig det er å kjøre akkurat i Tromsø uten piggdekk. Jeg har gjort det i flere vintre, opp samtlige bratte bakker på glatta, og det går helt utmerket. Man skulle tro det var Himalaya det var snakk om. Selv i mai hevder folk at det er med livet som innsats hvis man ikke kjører med piggdekk.

Nei, å kjøre uten pigger er ikke å kjøre med livet som innsats. Å kjøre med piggdekk er det derimot. Svevestøv bryter systematisk ned kroppene våre. Det er ikke uansvarlig av Kristin Røymo å problematisere dette, det ville vært uansvarlig av henne å ikke gjøre det.