Kommentar:

Har fotball utviklet seg til å bli en rikmannssport her i byen?

Kan dette virkelig være så vanskelig, Tromsø kommune? La ungene få fotballhall i julegave, skriver Stig Jakobsen.
leder

I 2015 gikk Tromsø kommune ut og sa at byggingen av Bjerkakerhallen kunne starte. Nå er jeg plutselig ikke engang sikker på at den blir bygget i min levetid.


Bjerkakerhallen frykter millionregning:

Krever svar om parkering

Arbeidet med å få bygget den etterlengtede idrettshallen på Bjerkaker har gått i stå på grunn av strenge krav om antall parkeringsplasser.

 

Bjerkakerhallen er i ferd med å bli en ny E8. Man har diskutert den så lenge, og tatt hensyn til så mange innvendinger, at ingen lenger husker de opprinnelige argumentene. Og enn så lenge forblir hallen uferdig, med stadig nye forklaringer på hvorfor.

har det så mange ganger blitt slått fast at byggingen skulle starte, at det nesten er vanskelig å skjønne hvordan det igjen har gått i stå. Her har de snudd på bygget to ganger, etter innvendinger fra naboene, men sitter altså tilbake med de opprinnelige planene igjen. Men selvsagt måtte det dukke opp helt nye innvendinger.


For få p-plasser kan stoppe idrettshall-plan på Sørøya

TILs nye idrettshall på Bjerkaker kan bli stoppet av kommunen fordi det er beregnet for få parkeringsplasser.

 

Kvisten har i dette tilfellet vært parkeringsplasser. Signalene fra byggesaksavdelingen er at det totalt vil kreves opp mot 100 parkeringsplasser. P-plassene skal nemlig ivareta behovet for hele området. Og for å få dette til, må de plasseres under hallen, ettersom tomta rundt er for liten. Problemet er bare at med en slik løsning blir det for dyrt.

Enda mer surrealistisk er det at de 45 parkeringsplassene som allerede ligger inne er mer enn dobbelt så mange som de 20 Kulturdepartementets veileder tilsier. Dette er langt over det som fremkommer av parkeringsnorm for tilsvarende anlegg i andre norske byer, opplyser Erlend Svardal Bøe (H).


Kommunen gir millioner og lånegaranti til TIL for å realisere Bjerkakerhallen

Tromsø kommune tar på seg 25 prosent av byggekostnadene for Bjerkakerhallen.

 

Nå vil Høyres gruppeleder i kommunestyret ha svar på hvorfor kommunens administrasjon stiller så strenge krav, all den tid kravene er i strid med retningslinjer for idrettsanlegg, som Kulturdepartementet har utarbeidet.

Tilbake står en haug fotballspillere uten ordentlig treningstilbud på vinteren. Trener for TIL G03, Sindre Helmersen, poengterte problemene i et intervju med iTromsø 28. november. Å gå ned fra tre til én trening i uka i vinterhalvåret vil gjøre at en rekke spillere slutter, mener han.


 

Slagordet «Flest mulig, lengst mulig» later til å være glemt i sparetåka på Alfheim, og sparetiltaket fremstår som lite gjennomtenkt, sier Helmersen. Pengene som var samlet inn til sommerturneringer, vil nå måtte brukes til å leie cageball-bane på TSE, slik at guttene får et ordentlig treningstilbud.

For klubbene som ikke sitter på oppsparte midler, er man prisgitt foreldre med god økonomi. Fotball har med andre ord utviklet seg til å bli en rikmannssport her i byen. Breddefotball er i utgangspunktet en idrett som skal koste lite. Når breddefotball for aldersbestemte gutter og jenter står og faller på hvor bemidlet foreldrene til spillerne er, tukler man med hele grunnmuren denne idretten er bygget på.


Trange kår for idretten de neste fire årene:

Disse hallprosjektene vil kommunen satse på

Hall- og anleggskapasiteten i byen dekker bare halvparten av idrettens behov. Samtidig ligger det an til smalhans når det gjelder bygging av nye.


Tromsø kommune var byggherre og er eier av eksisterende kunstgressbane, og det er betenkelig at kunstgressbanen ble bygget uten tilhørende parkering, men at kommunen nå stiller krav om det, mener Erlend Svardal Bøe. Vi holder med ham i det.

Prosjektleder for Bjerkakerhallen, Frode Rinnan, sier at de venter svar fra kommunen før jul på hva det endelige kravet om parkeringsplasser vil være.

Kan dette virkelig være så vanskelig, Tromsø kommune? La ungene få fotballhall i julegave.