Leder

Bra og nødvendig at det skjerpes inn

Regjeringen tar endelig kravene fra folk i landsdelen på alvor, om å sikre trafikken i form av å skjerpe inn reglene for kravene til utrustning av vogntog.
leder

Selv om restriksjonene for hva man godkjenner av dekkvalitet på norske vinterveier ble justert for snart fire år siden, har det ikke vært nok. For så lenge fullastede trailere har fått sveipe over grenseovergangene og rett inn på norske veier, kommer de til å fortsette å skade og drepe uskyldige folk. Midtdelere og fartshumper til mange milliarder er vel og bra, men de kan ikke settes opp over hele det langstrakte landet, og de vil heller ikke hindre alle ulykker. Derfor må det ytterlige innskjerpinger til.

iTromsø satte ekstra søkelys på dette forrige vinter. Historien fortalt av Ramona Lind, om sønnen Charlie Lind, gjorde dypt inntrykk på de fleste. En 22-årig student på vei til kjæresten i Tromsø, fra juleferie på hjemstedet Sortland, som bare var på feil sted, til feil tid, og som møtte et vogntog i egen veibane. Charlie døde til slutt av skadene. Det er flere lignende historier og skjebner, for ikke å snakke om de utallige nestenulykker og skrekkhistorier vi er blitt så altfor vant til å høre om.

Nå tar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og regjeringa sterkere grep om situasjonen, både i form av innskjerpede lover og regler og oppfølging av disse gjennom flere og sterkere kontroller. Gebyrsatsene ved brudd på reglene skal økes, og med et progressivt lovverk, der det gis ett gebyr per kjetting som måtte mangle på vogntogene, altså ett gebyr per dekk som ikke er rustet til været. Dette vil svi ekstra for firmaene som benytter kjøretøy som rammes av regelverket.

Fra 2020 vil det også stilles krav til at all tungtransport må benytte dekk merket med «Alpe-symbolet», et sertifisert merke som indikerer en spesifikk gummiblanding i dekkene som gjør er bedre egnet for de harde kjøreforholdene vinterstid her til lands. Innføringen av nye krav ledsages også av at Vegvesenet tilgodeses med økte budsjetter øremerket til hyppigere kontroller. Samtaler med de andre nordiske landene og EU, for å få på plass et krav om kompetanse for vinterkjøring har også gitt resultater.

Det skal være trygt å ferdes langs norske veier. Møter man vogntog på flere titalls tonn langs veien vinterstid, bør man kunne forvente at sjåførene følger strenge krav som gjør veien tryggere for både dem og alle andre. Dette er både et ansvar for hver enkelt sjåfør, og ikke minst for distribusjonsfirmaene og de som bruker dem.

Med regelendringene som ble lagt fram på trafikkstasjonen i Tromsdalen tirsdag formiddag kommer det til å bli litt tryggere å ferdes langs veien på vinterstid. Det viser oss at et folkelig engasjement i denne saken, med et tragisk bakteppe, har fått reelt, politisk gjennomslag.