LEDER:

Tromsø må gjøres kjent med atomubåt-risiko

iTromsø skriver på lederplass at byens befolkning bør få vite mer om risikoen et eventuelt atomubåt-anløp vil ha.
leder

iTromsø gjorde denne uka det kjent at flertallet i Tromsø kommunestyre har endret seg, og at politikerne nå etter alt å dømme er positive til å ta imot allierte NATO-ubåter til kai i Tromsø. Det skjer etter at kommunen i mars i fjor vedtok å nekte atomdrevne fartøy å legge til kai.

Anløp av atomdrevne fartøy har skjedd før i Tromsø, blant annet da Olavsvern var eid og drevet av Forsvaret, og før ubåtbasen ble solgt til private hender for gi bort-pris. En av kjøperne var som kjent nåværende Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen, som dermed er inhabil i behandlingen av ovennevnte sak.

I forbindelse med mottakelse av atomdrevne ubåter må det utarbeides en kommunal beredskapsplan. Et av de viktigste kunnskapsgrunnlagene for en slik plan er Forsvarets egen risiko- og sårbarhetsanalyse som ble oversendt kommunen i høst. Hva som står i denne vet derimot ikke offentligheten, ettersom den er unntatt offentlighet av sikkerhetshensyn.

Skal vi tro kommunens administrasjon, som er gjort kjent med det sensitive innholdet, er planen verdiløs. Det hevdes at analysen ikke tar for seg hva som skal skje ved et lokalt atomuhell. Det er en alvorlig påstand og mistillitserklæring mot Forsvarsdepartementet. I det hele tatt har denne saken vært preget av mye fekting fram og tilbake mellom kommunen og Forsvarsdepartementet, med høylytte påstander slengt begge veier.

Kommunen kritiserer nå departementet for en analyse som etter sigende er ubrukelig for Tromsø. Ettersom offentligheten ikke kjenner innholdet, er det vanskelig å si hvem som har rett. Det blir som å se på to parter som har bydd hverandre opp til dans, men hvor det kun er de to som hører musikken. Vi vet ikke hvem opptrer aktverdig, og hvem som er i utakt.

Det er gode grunner til at mye av det Forsvaret bedriver ikke gjøres kjent for utenforstående. Likevel må Tromsøs befolkning snarest bli gjort kjent med hvilken risiko atomdrevne fartøy vil utgjøre for byens befolkning, uansett hvor stor eller liten den måtte være.

Ellers åpner man for spekulasjoner, noe som vil fremstå som lite tillitvekkende for både Forsvaret eller kommunen.