Når ambulansen aldri kommer

«AMK mener de har fulgt gjeldende praksis og at de i denne saken kartla behovet i henhold til de nasjonale retningslinjer for medisinsk nødhjelp. Spørsmålet blir da om disse retningslinjene er godt nok utformet».
leder

På nyttårsaften i fjor dør Vally Irene Salo alene i sitt hjem i Kåfjord, angivelig av lungebetennelse. 73-åringen har følt seg dårlig etter at hun kom hjem fra julebesøk hos datteren på Ringvassøya. Noen dager før hun blir funnet død, har hun tatt kontakt med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hele seks ganger – uten at noen form for medisinsk hjelp blir sendt ut for å se til den eldre kvinnen.


Beates mor ringte 113 seks ganger før hun døde: – Hadde mamma blitt tatt på alvor ville hun ha vært i live i dag

AMK-sentralen sendte aldri ut ambulanse til Vally Irene Salo (73), som endte opp med å dø alene i sitt hjem.


AMK mener de har fulgt gjeldende praksis og at de i denne saken kartla behovet i henhold til de nasjonale retningslinjer for medisinsk nødhjelp. Spørsmålet blir da om disse retningslinjene er godt nok utformet.

Familien viser til at 73-åringen under telefonsamtalene med AMK-sentralen høres forvirret og tungpustet ut. Videre påpeker de at kvinnen i nødsamtalen opplyser at hun har spist mange tabletter, uten at operatøren spør om hva slags medisiner det er snakk om eller hvor store mengder det dreier seg om, og at hun dessuten gir uttrykk for å ha kastet opp og har betydelige smerter.

Den avdødes familie mener på bakgrunn av de ulike 113-samtalene at AMK burde ha sendt ut en ambulanse til 73-åringen. I stedet velger AMK å be Salo om å ta kontakt med Legevakten.


Slik var Vally Salos samtaler med AMK: – Jeg ligger på sofaen nå for jeg klarer ikke å komme meg opp

iTromsøs publiserer her den transkriberte lydloggen mellom AMK og Vally Salo. Etter at Salo ble funnet død oppdaget datteren at hun hadde tatt kontakt med 113 seks ganger i løpet av kort tid.


Ifølge Fylkesmannen foreligger det ikke brudd på spesialisthelsetjenesteloven i denne saken. Men de mener like fullt det har skjedd et avvik fra god praksis i forbindelse med at pasienten ringte til AMK flere ganger på samme dato. Fylkesmannen påpeker – og UNN har i ettertid også selv erkjent – at AMK tidligere i forløpet burde ha forsikret seg om at det var startet en dialog mellom legevakten og pasienten.

At det for operatører på 113-sentralen i enkelte tilfeller kan være vanskelig å vurdere hastegraden på innkomne anrop, er forståelig. Likeså er det slik at AMK kontinuerlig må prioritere ressursene etter hvem de antar trenger akutt hjelp mest. Overfor iTromsø opplyser AMK-ledelsen at de har forbedret sine rutiner knyttet til pasienter som henvender seg til dem gjentatte ganger i en kortere tidsperiode.


Åpent brev:

Michelles bestemor ble funnet død hjemme. Les hennes brev til helseministeren

Michelles bestemor ble funnet død hjemme. På telefonen hennes oppdaget familien at det var det registrert seks anrop til 113. Les barnebarnets brev til helseministeren her.


I disse dager kan vi hver søndag følge eksempler på de krevende situasjonene AMK- og ambulansearbeidere kontinuerlig står i, gjennom NRK-seersuksessen «113». Det gir en unik innsikt i situasjoner der ansatte i helsevesenet fortløpende må gjøre vanskelige avveininger om liv og helse. Vi har generelt, og med god grunn, høy tillit til helsevesenet i Norge. En forutsetning slik høy tillit, er at feilgrep blir gjenstand for forbedring.

Det er derfor betryggende at AMK tar tak i denne saken, og forhåpentligvis også tar lærdom av den. Når et menneske forvirret, full av tabletter og i smerter ringer nødtelefonen seks ganger i løpet av noen timer, må noen i helsevesenet sørge for at vedkommende får tilstrekkelig helsehjelp.