Leder:

Fyrverkeri bør forbys for privatpersoner

Det er et tankekors at den éne dagen i året det er lov for privatpersoner å sende opp fyrverkeri, også er en av dagene i året vi drikker mest alkohol.

  Foto: Tegning: Odd Klaudiussen

leder

Det er ingen som hevder at alkohol og sprengstoff er en spesielt god kombinasjon resten av året – så hvorfor tillater vi det på nyttårsaften?

Over mange år har lovgivningen om raketter og sprengstoff blitt stadig strengere. Det handler ikke om et ønske om mer byråkrati, eller å forby noe som ikke er gøy. Det handler om å beskytte folk mot sprengstoff som kan utgjøre en fare for dem selv og andre.

Siden 2008 har det vært forbudt å sende opp pinneraketter – noe som har medført en umiddelbar nedgang i alvorlige øyenskader. Likevel ser vi fremdeles at folk får alvorlige skader på grunn av fyrverkeri hver eneste nyttårsaften.

Slike skader kan få alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, som drastisk nedsatt syn, og i verste fall tap av synet. I tillegg medfører det en kostnad for skattebetalerne som må ta sykehusregninga for skadene.

Det skal være en høy terskel for å forby folk fra å gjøre hva de har lyst til, og vi har nok av eksempler på håpløse forbud i Norge, på alt fra rullebrett, til lakrispiper og Segway. Det skal også denne regjeringa ha honnør for, å ha ryddet opp i flere av disse.

Samtidig kan vi ikke være bekjent med at vi hvert eneste år skal være vitne til alvorlige skader og sykehusinnleggelser, branner og annen materiell skade, når det kan stoppes uten nevneverdig å innskrenke folks frihet. Dermed er det på tide å innføre et forbud mot fyrverkeri for privatpersoner – også på nyttårsaften.

Vi er prinsipielt for et vern av enkeltmennesker frihet, men den friheten bør stoppes et godt sted før retten til å tenne på sprengstoff i fylla. Folk skal få ha det gøy – men ikke når det innebærer en kjent risiko for å skade andre.

Et forbud for fyrverkeri privatpersoner betyr ikke at folk ikke kan få feire eller at himmelen trenger å forbli svart på nyttårsaften.

I Tromsø har vi allerede et spektakulært fyrverkeri hvert år, nemlig Fjellfyrverkeriet. Der håndteres fyrverkeriet av kompetente mennesker med erfaring og formell kompetanse, og kan sørge for at vi går inn i de nye årene med både smell og en fargerik himmel – uten alvorlige skader.

Et forbud bør komme samtidig som man åpner for at private, kompetente aktører, eller offentlige lokale myndigheter kan ta ansvar for at vi fremdeles får en skikkelig markering av det nye året.