iTromsø mener:

Den vanskelige gjenåpningen av landet

Det kan gå mot tilnærmet full gjenåpning av Norge fra begynnelsen av september. Det er ikke uproblematisk.

  Foto: Berit Roald / NTB

leder

Før helgen ble det klart at Norge får tilgang på én million ekstra vaksinedoser, noe som setter fortgang i vaksineringen av befolkningen. Samtidig uttalte helseminister Bent Høie at trinn fire i gjenåpningsplanen av landet kan skje når alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose. Allerede er enkelte tiltak gjennomført i forbindelse med skole- og studiestart.

Signalet fra regjeringen om en tilnærmet normalisert hverdag innen noen få uker har fått en rekke fagpersoner, deriblant overlege og professor emeritus Mads Gilbert, til å reagere gjennom en kronikk i Dagbladet. I særlig grad viser de til at barn og unge fortsatt er ubeskyttet, og at en stor andel av landets barn og unge vil bli smittet av covid-19 i løpet av høsten dersom gjenåpningsplanene settes ut i live, kanskje så mange som en halv million. Selv om de fleste barn og unge tåler viruset, er det på det rene at av en mindre andel av unge mennesker opplever alvorlige langtidskomplikasjoner, såkalt «long covid».

Den faglige diskusjonen som reises er viktig og må tas på alvor. Koronavaksinene ble i utgangspunktet kun testet og godkjent for personer over 18 år, men tidligere i år utvidet EUs legemiddelsamarbeid EMA den betingede godkjenningen for Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år. I Norge er det foreløpig åpnet for å vaksinere kun en liten gruppe barn med svært alvorlig sykdom fra før.

Mens Danmark, Israel, Finland, Canada og USA har valgt å gi tilbud om vaksine til alle barn helt ned til 12 år, venter den norske regjeringen fortsatt på Folkehelseinstituttets vurderinger. Fare for alvorlige sykdom som følge av koronasmitte må veies opp mot mulige bivirkninger av vaksine. Norge kan høste erfaringer fra utlandet, og konklusjonen er ikke ventet før mot slutten av september.

Gjenåpningen av Norge må basere seg på solide, faglige vurderinger, i første rekke representert ved Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Gjennom denne pandemien har vi sett at fagfolk ikke alltid er enige, noe som både er naturlig og sunt. Det er imidlertid enighet om at alle som ikke blir vaksinert mot covid-19, etter hvert vil bli smittet. Med deltavarianten har også koronasmitte blant fullvaksinerte økt, og enkelte land med høy vaksinasjonsgrad er nå vitne til nye smittebølger.

Som under hele pandemien gjelder det fortsatt å skynde seg langsomt. En ytterligere lemping av restriksjonene for studenter i forbindelse med undervisning virker fornuftig. Spørsmålet er om en snarlig, nærmest full gjenåpning av landet, med et påfølgende økt smitterykk, er det riktige – før blant annet spørsmålet om vaksinering av barn og ungdom er avklart.

En rask, full gjenåpning av landet ville utvilsomt vært gledelig for mange av oss, men faren er at en slik glede kan bli kortvarig. Vi har nå levd med større og mindre restriksjoner i halvannet år. Om nødvendig klarer vi å vente noen ekstra uker nå på oppløpssiden.