– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier partene i barnehagekonflikten har kommet fram til en løsning som ikke setter den økonomiske bærekraften til barnehagene ytterligere på prøve.

Siden 17. oktober har det vært streik i de private barnehagene. Ved 8-tiden onsdag kom omsider partene i konflikten fram til enighet.

Da var rundt 3.700 ansatte i 305 barnehager i streik. Torsdag er de tilbake på jobb.

Striden har i hovedsak handlet om pensjon.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier det har vært en krevende øvelse å få på plass løsninger som gir arbeidstakere trygghet for at de fortsatt vil bli ivaretatt, samtidig som det ikke setter den økonomiske bærekraften til barnehagene ytterligere på prøve.

– Ettersom ansatte som er født før 1968 allerede er sikret en veldig god ytelsesbasert tjenestepensjon, vil ny AFP bare gjelde for dem som er født i 1968 eller senere. Dermed faller engangskostnaden på 1,4 milliarder kroner bort fra regnestykket. Dette har gjort det realistisk å komme fram til en løsning, sier Schjelderup.