Denne saken er skrevet av VG, iTromsøs samarbeidsavis.

Olje og gass, forsvar og miljøer som jobber med kritisk teknologi vil være spesielt utsatt, ifølge PST.

Onsdag morgen var flyplassen i Bergen stengt flere timer etter det politiet mener dreier seg om minst en drone. Noen timer etterpå ble det kjent at politiet i Finnmark har pågrepet russiske Andrey Yakunin (47) for å ha fløyet drone på Svalbard. Han har anket fengslingen.

De er de siste i rekken av en lang rekke mulige droneobservasjoner den siste tiden.

VG har kartlagt meldinger om droneobservasjoner som er kjent i mediene og omtalt av politiet, i perioden fra 17. september til 19. oktober.

Kartleggingen viser at det er meldt om droneobservasjoner ved minst ti norske olje- og gassanlegg siden midten av september.

De kjente meldingene om droneobservasjonene har skjedd her:

Tause om antall

Hverken Equinor eller Petroleumstilsynet ønsker å kommentere enkeltobservasjoner, eller hvor mange observasjoner som er gjort totalt. De viser til politiet.

Politiet vil heller ikke bekrefte eller avkrefte enkeltobservasjoner eller gå i detalj på tiltak av hensyn til etterforskningen. Men seksjonsleder Amund Preede Revheim på Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, svarer i en e-post:

– Politiet har over en periode på flere måneder mottatt et betydelig antall meldinger om observasjoner av mulig droner rundt olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

Politiet opplyser likevel at det er gjennomført over 70 avhør som en del av etterforskningen.

For enkelte meldinger om droneobservasjoner er det gjennomført flere avhør.

Har du tips i saken? Kontakt VG på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp.

Stanset flytrafikk

Det er også gjort flere mulige observasjoner ved flyplasser.

I tillegg til Bergen lufthavn, Flesland og Førde lufthamn, Bringeland onsdag morgen, ble det søndag gjort observasjoner ved Haugesund lufthavn, Karmøy og Stavanger lufthavn, Sola.

Den landbaserte prosessterminalen Kårstø, som eksporterer tørrgass til Tyskland gjennom rørledninger, ligger mellom de to flyplassene i Rogaland.

Gasskraftverket Mongstad ligger nord for Bergen, og et stykke sør for Førde. I slutten av september rykket politiet ut etter en droneobservasjon i nærheten.

Det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en flyplass. I tillegg er det forbudt for russere å fly droner i Norge.

Flere russere er pågrepet for å ha enten brukt droner eller tatt bilder av noe som er underlagt fotoforbud.

Kan være Russland

– Hvem kan ha interesse av å fly droner over norske olje- og gassfelt?

– Det kan jo være fiskefartøy, det kan være noen tar bilder og videoer for moros skyld. Men da ville man nok sett spor av det i sosiale medier, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

Han trekker frem at det i Stillehavet er vanlig å lete etter tunfisk med droner. Men han understreker at han ikke kjenner til hvorvidt det er vanlig i Nordsjøen.

– Men det er mulig at det er russisk etterretning fordi de er interessert i statusen på olje- og gassplattformene.

I så fall kan droner være et bedre verktøy enn sattelitter. Droner gir gjerne klarere bilder og man kan velge tid og sted for når bildene tas.

– For å vurdere om det er Russland, må man nesten se det i sammenheng med hvilke fartøy som har vært i nærheten og hvilke droner som er blitt brukt, sier han.

Han understreker at det er helt rimelig og sannsynlig at Russland i den spente sikkerhetssituasjonen vil hente inn mer informasjon og intensiverer arbeidet med det.

– Tror du vi vil få klarhet i disse observasjonene?

– Det er ikke sikkert vi får klarhet i alle observasjonene, men noe går det an å finne ut av, mener Haga.

Vil ha forbud

– Det blir ren spekulasjon hvorvidt dronene flys av turister, eller om det er innhenting av informasjon på vegne av fremmede stater som for eksempel Russland, sier oberstløytnant og hovedlærer André Berg Thomstad ved Forsvarets høgskole.

Han har både praktisk erfaring og forskerkompetanse innen totalforsvar, krisehåndtering og sikring av kritisk infrastruktur.

– Dette er på en måte en del av det store spillet: At man bruker en rekke tiltak og triks med hensikt å forvirre eller skremme, sier han.

Oberstløytnant og hovedlærer André Berg Thomstad ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvarets høgskole

Uavhengig av hvem som står bak droneflygingen, mener Thomstad at svaret er å iverksette tiltak:

– Tidvis og midlertidige droneforbud mot privat droneflyging er ikke et stort offer, sier han.

– Mener du at myndighetene bør forby droneflyging eller øke sikkerhetssonene ved gassinstallasjoner midlertidig?

– Ja. Så får vi komme tilbake til hvorvidt privat droneflyging er en menneskerett. Bruken av luftrommet må reguleres til nivå med dagens teknologi, slik også veitrafikkreguleringen har endret seg med tiden, sier Thomstad.

Han understreker at det handler om å bidra til å gjøre jobben for de som sitter med ansvaret for sikkerheten enklere, det være seg ved flyplasser eller ved skjermingsverdig infrastruktur.

Han får støtte for et midlertidig forbud fra førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen:

– Ja, det kan kanskje fungere. De som har onde hensikter vil ikke bry seg om det, men det kan kanskje hjelpe med å filtrere ut støy, sier han.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Foto: Luftkrigsskolen

Vage observasjoner

– Jeg tror det er krevende å si hva dette er før vi har funnet ut hvem som har flydd droner, hva slags typer droner det er og ryddet unna støyen med hva som er droner og ikke, sier Haga.

Ifølge Haga har droneobservasjonene vært vage og det kan være flere feilkilder i observasjonene – særlig i mørket.

– Det kan være at man ser et helikopter og feilberegner avstanden, eller master med lys som man tror er droner. Det er mange muligheter til å gjøre feil observasjoner. Og, når man først ser droner, får man inn mange feilmeldinger, sier Haga.

Han understreker at man selvsagt må melde inn observasjoner man tror er droner.

– Men det er vel en av grunnene til at politiet og Equinor ikke går ut med informasjon om observasjonene, sier han.

Dersom dronene flys opp dra fartøy eller helikoptre i nærheten, kan arbeidet med å finne piloten bli mer krevende.

– De har tydeligvis ikke hatt sensorer som kan prøve å lokalisere kilden når de første observasjonene ble gjort, sier Haga.

ØKT BEREDSKAP: Heimevernet har siden starten av oktober vært på plass ved Kårstø i Rogaland for å bistå politiet. Foto: Helge Mikalsen / VG