Etterspørselen etter norsk sjømat, nærmere bestemt laks, øker nå kraftig på andre siden av Atlanteren.

Norge eksporterte sjømat til USA for 1,15 milliarder kroner i januar, en økning på 41 prosent fra samme måned i fjor, viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

Samtidig økte verdien av lakseeksporten med 59 prosent.

USA er dermed både største marked for norsk sjømateksport og lakseeksport.

Både sterk dollar, prisvekst og redusert konkurranse av laks fra andre nasjoner bidrar til økningen, ifølge Sjømatrådets USA-utsending Anne-Kristine Øen.

– Det har vært en veldig god utvikling med eksport av sjømat til USA de siste årene, sier Øen på telefon til E24 fra Boston.

I 2022 var USA det største vekstmarkedet for norsk sjømateksport, legger hun til.

– Og veksten fortsetter med en svært sterk januar, og med utsikter til en fortsatt fin utvikling i 2023, sier hun.

– Laks definitivt lokomotivet

Øen sier konkurransen fra andre lakseeksporterende nasjoner svinger, men over mange år har Norge nå hatt en markedsandel på 18-20 prosent i USA. I 2022 endte den på 21 prosent.

Generelt har etterspørselen etter laks økt kraftig etter pandemien, ifølge Sjømatrådet.

– Vi hadde økte matvarepriser gjennom 2022, og laksen er fortsatt konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre proteiner, sier Øen.

Sjømatutsending Anne-Kristine Øen i USA. Foto: Privat

De viktigste norske produktene i USA er laks og ørret, fulgt av torsk og hyse, forteller Øen.

Mens verdien av torsk og hyse har gått ned i årets første måned, har verdien av lakseeksporten altså økt kraftig, viser tallene fra Sjømatrådet.

– Laks er definitivt lokomotivet for sjømateksporten til USA, sier Øen.

I 2022 solgte Norge sjømat til en verdi av 11,6 milliarder kroner til USA, hvorav 9,3 milliarder var laks.

Øen forteller at den norske laksen stort sett er godt merket i butikkene den er i salg i.

Den norske laksen holder høy kvalitet og ser fin ut når den ligger i disken, sier Øen.

Hun tror det også er potensial for vekst i eksport av norske skalldyr til de amerikanske markedene. For eksempel økte eksporten av levende kongekrabbe til Nord-Amerika i fjor, og veksten fortsatte i januar. USA var det største markedet for kongekrabbe i årets første måned.

Beste januar noensinne

Totalt eksporterte Norge sjømat for 12,7 milliarder kroner i januar.

Det er den beste januarmåneden noensinne. Sammenlignet med samme måned i fjor, økte eksporten med 2,4 milliarder kroner, eller 23 prosent.

Prisvekst er den viktigste årsaken til utviklingen, ifølge Norges sjømatråd. Eksportprisene for laks, torsk, ørret, sei og sild var betydelig høyere enn i januar 2022, sier administrerende direktør Christian Chramer.

–Til tross for at urolige tider og endrede varestrømmer, har sjømateksporten nådd nye høyder, sier Chramer i en pressemelding fra Sjømatrådet.

– Inflasjonen er fortsatt høy i store deler av verden, og spesielt konsumentene i Europa har betydelige utfordringer med lavere kjøpekraft og negative forventninger til egen økonomi framover, sier han.

Veksten i eksport til Kina tok seg også opp igjen i årets første måned, etter nedgang under pandemien.

Også her er laks det mest populære produktet, og hadde en verdiøkning på 106 prosent fra januar i fjor.

Likevel var det, etter USA, Danmark vi eksporterte mest sjømat til, etterfulgt av Polen, Frankrike og deretter Kina.