Flytter stillinger til London - ga ansatte i Tromsø tilbud om sluttpakke