Tromsø-hotellene var dyrest og best besøkt i Norge