Økte omsetningen i fjor: – Alt pløyes tilbake inn i skianlegget