117 personer i sjømatbransjen hadde formue over 100 millioner