– Fredag er det et møte mellom finans- og fiskeriminister, og de største aktørene i næringen. Det tror jeg kommer til å oppklare en del ting, sier Støre.

Han ble onsdag spurt ut av Høyre-leder Erna Solberg i Stortinget om regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk.

Solberg uttrykte bekymring for oppdrettsselskaper som ikke tør inngå langsiktige avtaler fordi de ikke vet hvordan skattesystemet blir og hvilken pris som blir lagt til grunn for skatten.

– Dette er på vei til å dra beina under mye av markedsarbeidet, sa hun.

Støre påpekte at forslaget foreløpig er ute på høring, og at regjeringen er i dialog med næringen. Men han ville ikke bekrefte om det kommer endringer i regjeringens forslag på fredag.

– De største aktørene hadde et overskudd på 18 milliarder kroner i fjor og tok ut 7,2 milliarder kroner i utbytte. Det er rimelig med mer beskatning, sa han.

Støres tall samsvarer med beregningene i en artikkel i Dagens Næringsliv tirsdag.

Regjeringen har innkalt til pressetreff med finansministeren, fiskeri- og havministeren og de største havbruksselskapene i etterkant av fredagens møte.

Uenige om normpris

Statsministeren vil imidlertid fortsatt gå for grunnrenteskatt på oppdrett, tross motbøren etter en rekke permitteringsvarsler fra selskaper som Salmar og Lerøy.

– Det blir grunnrente på havbruk. Den er på høring, og i beste norske tradisjon så lytter vi til høringen, sa statsministeren.

Tirsdag ba Høyre Stortinget om å gripe inn og endre lakseskatten for å unngå permitteringer. De vil at at skatten ikke skal beregnes ut fra markedsprisen (såkalt normpris) slik regjeringen legger opp til, men ut fra den faktiske prisen som selskapene selger laksen for.

– Hvis vi skal fulgte Høyres råd og skal bruke hele 2024 på en drøfting og seminar om hva slags skatt vi skal ha, da blir det usikkerhet. Da blir det betydelig spill i alle retninger, sa Støre.

– Vi skal sørge for et system som verdsetter fisken ut fra hva den er verdt, kvaliteten den har, størrelsen den har. Igjen, det møtet vi skal ha på fredag mellom finansministeren og næringen, kommer til å oppklare en god del rundt det, sa Støre.

Solberg tolket Støres utsagn som at han var villig til å gå med på Høyres forslag om å endre normprissystemet.

– Det vil i så fall være bra. Da skal dere få honnør fra meg, sa Solberg.

Konfrontert med «makkverk»-påstand

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad konfronterte statsministeren med Salmar-tillitsvalgt Hans Stølans utsagn til E24 mandag om at .

– Han er tidligere ordfører på Frøya for Arbeiderpartiet og nå medlem av Senterpartiet. Han sier rett ut at forslaget fra regjeringen er «et makkverk av et venstrehåndsarbeid», og at han syns det er ille når fagforeninger, selskaper og ansatte blir beskyldt for narrespill, sier Bjørnstad.

– Tror statsministeren at det som nå foregår er et narrespill, eller kan det være at investeringsfrys og permitteringer er en direkte konsekvens av av det Stølan kaller «et makkverk av et venstrehåndsarbeid»? spurte Bjørnstad.

Støre svarte at regjeringens forslag er gjennomarbeidet, basert på en stor utredning som forrige regjering la i skuffen. Han hevdet at havbruk er mange ganger mer lønnsomt enn industrien.

– Da er det rimelig at fellesskapet får noe tilbake. Det er godt for de som jobber i bedriftene, lokalsamfunnene som de kommer fra, og også lokalsamfunn som ikke har oppdrett, men som skal få en del av den totale verdiskapningen, sa Støre.

Han sier at han forstår at ansatte er bekymret for permitteringer, men at han stoler på at høringen vil håndtere eventuelle bekymringer fra næringen.

Kritisk til kraftskatt

Solberg peker også på at regjeringens forslag til skatteøkninger i kraftsektoren kan få utilsiktede konsekvenser. Først mot slutten av året skal regjeringen sende forslag på høring om økt grunnrenteskatt og høyprisbidrag på priser over 70 øre kilowattimen på høring.

– Vindkraftverk som allerede er bygget, kan gå konkurs. Og langsiktige kraftavtaler for industrien, som vi også lever av eksportmessig, kan ryke. Ikke vurdert, sa Solberg.

– En grunnrenteskatt forutsetter et nøytralt system. Ingen av de grunnrenteforslagene regjeringen har lagt frem er nøytrale sånn de er utformet, fordi de er dårlig utredet, la Høyre-lederen til.

Hun pekte også på at både vannkraften og oppdrettsbransjen legger bort investeringer for mange milliarder kroner etter regjeringens skattegrep.

– Forsatt vil det være lønnsomt og interessant å investere i kraft i Norge, enten det handler om vannkraft, vindkraft eller vindkraft til havs. Norge kommer til å trenge mer energi, det er en spennende fremtidsnæring. Grunnrenteskatt betyr at investeringer er lønnsomme før og etter skatt, og staten skal være med på det, sa Støre.