Regjeringen ønsker å finne ut av hvor overskuddet i dagligvarebransjen blir av.

– Det ene vi gjør er å gjennomføre en marginstudie for å se på hvor marginene i denne verdikjeden blir av. Vi hører ulike fortellinger. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvor prisdannelsen skjer og hvor overskuddet blir av. Nå vi ser at prisen på melk øker vesentlig mer for forbrukerne enn hva den gjør for produsent, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på en pressekonferanse.

Vestre varsler også en utredning på hvordan prisdannelsen i dagligvaremarkedet skjer.

I tillegg ønsker næringsministeren at Konkurransetilsynet skal skjerpe oppmerksomheten rundt prissignalisering.

– Det er urovekkende at aktører gjennom media varsler om økninger før de faktisk skjer. Det kan grense til ulovlig prissamarbeid, sier han.

E24 omtalte i høst konkurransedirektør Søreides klare advarsel til dagligvareaktørene om prissignalisering i media.

Vestre poengterer at han ikke slår fast at dette har skjedd, og at praksisen kan være utilsiktet, men at det likevel kan ha uheldige konsekvenser for konkurransesituasjonen.

DLF: Advarer med god grunn

NRK skrev på slutten av fjoråret at kilder i dagligvarekjeder sier at prisene kan bli økt opptil 10 prosent 1. februar, når leverandørene igjen kan justere prisene til kjedene.

Norturas kommunikasjonssjef Kjell Rakkenes uttalte i den saken at økte kostnader betyr at «prisene ut mot kunder dessverre må øke».

Kjell S. Rakkenes er konserndirektør for berekraft og kommunikasjon i Nortura. Foto: Nortura

– Det jeg sa var det myndighetene har sagt at vi skal gjøre - nemlig å fordele de økte kostnadene utover verdikjeden. Det var langt fra prissignalisering, sier han nå.

Dagligvareleverandørenes forening (DLF) mener det er med god grunn at næringsministeren nå advarer mot prissignalisering.

– DLF har tidligere gjort det klart at vi ikke kommenterer prisvekst verken på enkeltprodukter eller i markedet generelt, slik at vi ikke bidrar til å svekke konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug.

Møter med bransjen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og matminister Sandra Borch (Sp) har torsdag avholdt møter med aktører fra dagligvarebransjen.

Bakteppet er kraftig inflasjon gjennom fjoråret og ytterligere varslede prisøkninger fra 1. februar.

– Det bekymrer oss. Det er svært viktig at dagligvarebransjen er sitt samfunnsansvar bevisst og sørger for at prisene ut til forbrukerne ikke øker mer enn absolutt nødvendig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Har dere samme virkelighetsoppfatning?

– Ja, delvis. Det er en generell prisvekst i samfunnet, og den kan vi ikke bare vedta oss bort fra. Den opplever også matprodusentene og dagligvareaktørene, og det har vi forståelse for. Og så sier alle aktørene at de skal gjøre det de kan for å bidra til å dempe prisveksten og snu alle steiner, og det får vi jo ta den på ordet på.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Men så er det noen ubesvarte spørsmål der vi ikke føler vi får fullgode svar, og det er jo grunnen til at vi legger frem disse tre nye tiltakene, i tillegg til alt det vi har satt i gang allerede for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

– Hvorfor virker det som at regjeringen til stadighet mistenkeliggjør dagligvareaktørene for situasjonen vi er i?

– Alle må ta ansvar nå for å bidra til å dempe kostnadsveksten. Det gjelder hele verdikjeden, og regjeringen har også et ansvar. Så dette er ikke noe «blame game», det har heller ikke vært tonen her i dag.