Klimaendringer gjør at Ingvard må utvide havna

foto