Byggebaronene Terje og Ivar i nok en rettssak – bruker millioner på advokater

foto