Totalt var det 3.713 konkurser i fjor. Det er 11,7 prosent, eller 388, flere konkurser enn i 2021.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den største prosentvise økningen var i Troms og Finnmark med 31,3 prosent flere konkurser. I Oslo var økningen i absolutte tall størst, med 75 flere konkurser sammenlignet med året før.

Økning i fjerde kvartal

I 4. kvartal 2022 var det 1.006 konkurser, som er 13,2 prosent flere enn i den samme perioden året før.

– Sammenlignet med tiden før pandemien er tallene på konkurser fremdeles lavt. Vi må tilbake til 2008 for å finne et lavere tall på konkurser, sier seksjonssjef Erik Fjærli.

82 prosent av konkursene var foretakskonkurser som omfatter alle foretak bortsett fra enkeltpersonforetak. Det var 13 prosent flere foretakskonkurser i fjor enn i 2021.

I absolutte tall er den største økningen innenfor varehandel og reparasjon av motorvogn, med 115 flere konkursåpninger.

Det er innenfor bygg- og anleggsbransjen at det var flest konkurser, 832 totalt.

Verste på ti år

I Sverige var det verste konkurshalvåret på ti år.

Antallet konkurser i nabolandet økte med 22 prosent i siste halvdel av 2022, ifølge UC. Det er målt mot samme periode året før.

Det tilsvarer det høyeste antallet på ti år.

Restauranter er blant bedriftene som har fått det tøft det siste året, som kommer etter at coronapandemien preget de to årene før det.

Konkursene innen hotell- og restaurantbransjen økte med 7 prosent i 2022. Antallet nystartede restauranter var det laveste på ti år.