Grønt lys for omstridt gruvedrift i Finnmark

Kvalsund/Oslo (NTB-Linus Røvik Hauge): Miljødirektoratet har sagt ja til at det kan startes gruvedrift i Kvalsund og deponering i Repparfjorden. Venstre og miljøbevegelsen er skuffet.

Øystein Rushfeldt er gründer i selskapet Nussir som nå har fått tillatelse til gruvevirksomhet i Kvalsund i Finnmark. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

iriks

– Etter en helhetlig avveining mellom miljøhensyn og samfunnsnytte har vi kommet til at det gis tillatelse til gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen. Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen ble oppdaget på 1970-tallet, og i dag er det selskapet Nussir ASA som kontrollerer rettighetene. Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat per år. Kobberproduksjonen medfører et behov for å fjerne omtrent 400.000 tonn ikke-metallholdig gråberg per år.

Ifølge direktoratet er den viktigste negative miljøeffekten at åtte kvadratkilometer av Repparfjorden blir beslaglagt til sjødeponi. All bunnfauna i deponiområdet kommer til å forsvinne som følge av at avgangsmasser plasseres på sjøbunnen.

– Skuffende, men ikke uventet, sier Trine Noodt i Finnmark Venstre til avisen iFinnmark. Hun sier Venstre kommer til å anke avgjørelsen om utslippstillatelse.

– Å dumpe giftig gruveslam i laksefjorder strider mot all sunn fornuft, og hører fortiden til. Her gjør Miljødirektoratet knefall for en gruveindustri som vil drive billigst mulig og kaste problemene på sjøen, fastslår Natur og Ungdoms leder Arnstein Vestre. (©NTB)