Over 140.000 elbiler i Norge

Ved årsskiftet var det registrert 142.490 elbiler her i landet, en økning på over 40 prosent fra året før. Samtidig vokser dieselbilparken.

Elbiler utgjør nå vel 5 prosent av personbilparken i Norge. Rundt like mange har hybriddrift, mens nesten 50 prosent går på diesel. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix 

iriks

Total er det registrert 2.719.395 personbiler i Norge. De elektriske bilene utgjør 5,1 prosent av personbilbestanden, mot 3,7 prosent ved utgangen av 2016, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.

De aller fleste elbilene er personbiler – hele 139.000.

– Økningen ser ut til å fortsette i omtrent samme takt også i 2018. I januar og februar i år er det registrert 4.324 elektriske personbiler, 4,2 prosent flere enn i de to første månedene av 2017, sier seniorrådgiver Asbjørn Willy Wethal i SSB.

Per 31. desember 2017 var det registrert i alt 3,3 millioner biler i Norge, som er 1,9 prosent flere enn i 2016. Samtidig hadde 144.492 personbiler hybrid drift, og det tilsvarer 5,3 prosent av bilparken. Dieselbilene utgjør 47,6 prosent av personbilparken,

– Selv om salget av dieselbiler gradvis er redusert etter endring av engangsavgiften fra og med 2012, øker altså fremdeles bestanden. Dette henger blant annet sammen med at dieselbilene i gjennomsnitt er betydelig yngre enn personbilene og først vil skiftes ut i større skala om noen år, påpeker Wethal.

Gjennomsnittsalderen på personbilparken er ganske stabil. Ved utgangen av 2017 var den 10,5 år, mot 10,6 året før.

(©NTB)